UA    RU    EN   
National metallurgical academy of Ukraine

Graduation register

 Теми випускних кваліфікаційних робіт магістрів можуть змінюватися, доповнюватися або створюватися нові на вимогу зовнішніх або внутрішніх стейкхолдерів у кожному навчальному році, з внесенням їх до загального реєстру.

ПОЯСНЕНЯ

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зовнішні стейкхолдери :

– держава, яка  здійснює  нормативно-правове  регулювання  діяльності  ВНЗ  і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;

– регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

– роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства  організації соціальної сфери), які зацікавлені в компетентних спеціалістах ;

– школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ВНЗ;

– освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні дислокації ВНЗ;

- різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери :

– різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти бакалаврату, магістратури, вільні слухачі, аспіранти та докторанти) та їх батьки;

– науково-педагогічні  працівники, навчально-допоміжний  і  адміністративно -управлінський персонал.


Applications

reestr_tem_vipusknih_kvalifikatsiynih_robit_prof___spr_metalurgiyi_stali_.docx (reestr_tem_vipusknih_kvalifikatsiynih_robit_prof___spr_metalurgiyi_stali_.docx 19 kb)

Register of graduation work topics ME01 (reestr_tem_vipusknih_robit_me01.doc 58 kb)facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

General info

Specialities

Employees

News

Conference

Educational activity

Scientific activity.

Graduates of the department

History

Groups

Conference

Syllabi of disciplines

Scientific works

Accreditation

Educational programs

Employment of graduates

Graduation register

Learning activitу

Abiturient 2020

Distance Learning