Институт промышленных и бизнес технологий
Украинского государственного университета науки и технологий

ВІТАЄМО ГАНУША ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧА ІЗ ЗАХИСТОМ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ!

9 квітня 2023 року в Інституті промислових і бізнес технологій на засіданні спеціалізованої вченої ради Д08.084.03 відбувся захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував старший викладач кафедри галузевого машинобудування Гануш Василь Іванович на тему: «Оцінка технічного стану базових конструкцій пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації» (науковий керівник д.т.н., проф. Білодіденко С. В.).

Вітаємо Гануша В.І. та його керівника доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри Білодіденка С. В. успішним захистом.

Бажаємо міцного здоров'я, подальших успіхів і наукових звершень!

Вітаємо переможців конкурсу Національної академії наук України! News icon

 За підсумками конкурсу на здобуття премій для молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи у 2020 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України присудила премію за кращу наукову роботу «Удосконалення режимів роботи гідросистеми затискання штаби в двохконусному розмотувачі ТЕЗА 159-529» студенту Петрову Михайлу (група МБ01-16м, керівник доц. Мазур І.А.) та нагородила почесною грамотою наукову роботу «Дослідження експлуатації елементів головного підйому доменних печей» студента Нікуліна Олександра (група МБ01-16м, керівник проф. Білодіденко С.В.).

Бажаємо нових успіхів у науково-дослідницькій роботі!

Первая защита PhD в НМетАУ News icon

17 лютого 2021 року, у Національній металургійній академії України, на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.001, відбувся перший захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення моделей надійності елементів механічних систем при їх комплексному пошкодженні на прикладі ресурсу прокатних валків і їх приводу» підготував аспірант кафедри «Машини і агрегати металургійного виробництва» механіко-машинобудівного факультету Гречаний Олексій Миколайович.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.001 створена наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 р. за номером № 1555 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії». Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.001:

Голова ради: Ахундов Володимир Максудович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної механіки Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Рецензент: Добров Ігор В’ячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Рецензент: Мазур Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машин і агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Офіційний опонент: Цибаньов Георгій Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом втоми і термовтоми матеріалів Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, Національної академії наук України;

Офіційний опонент: Баюл Костянтин Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу технологічного обладнання та систем управління Інституту чорної металургії ім. 3.І. Некрасова Національної академії наук України.

Вітаємо аспіранта кафедри «Машини і агрегати металургійного виробництва», механіко-машинобудівного факультету Гречаного Олексія Миколайовича та його керівника доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри МАМВ Білодіденка Сергія Валентиновича с присудженням спеціалізованою вченою радою ДФ 08.084.001 наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Бажаємо міцного здоров'я, подальших успіхів і наукових звершень!

 

 

Встреча с представителями фирмы «Danieli Heavy Maсhinery Engineering» News icon

21 мая 2019 состоялась встреча с представителями фирмы «Danieli Heavy Maсhinery Engineering» (Италия) на предмет трудоустройства студентов-механиков НМетАУ.
  Модераторами встречи от фирмы «Danieli» выступили руководитель технического отдела Роман Балуев и Маттео Биголлою
Во время презентации рассказанные о новой образовательной программе Danieli Acadimia и условия приема на работу.
Проведено тестирование знаний технических дисциплин, студентов желающих пройти отбор на работу.

Facebook

 

 

Поздравляем с успешной защитой! News icon

Поздравляем с успешной защитой!

28 января на кафедре МАМП прошла защита магистерских  работ по специальности "133 –Отраслевое машиностроение" студентов группы МБ901-12 заочного факультета.

Желаем дальнейших успехов!

Начал работу сайт кафедры МАМП News icon

Новый сайт со всей информацией можно найти по следующей ссылке: http://mump.inf.ua

К 75-летию Цапко Валерия Константиновича News icon

Цапко Валерий Константинович

Доктор технических наук. Профессор 

Действительный член академий Украины:

 

  • Инженерных наук
  • Высшей школы
  • Подъёмно-транспортных наук

Лауреат Государственной премии Украины.

Заведующий кафедрой Машин и агрегатов металлургического производства с 1996 до 2003 г.

Седьмая международная конференция "Новые информационные технологии в образовании для всех" News icon

Седьмая международная конференция
"Новые информационные технологии в образовании для всех" проходит 27-28 ноября 2012 р. в Киеве, в режиме online. Трансляция на  сайте http://itea-conf.org.ua/2012/main Презентация доклада В.Д. Вдовина " Инновационная направленность электронных учебных пособий" размещена и на страничке кафедры «Машины и агрегаты металлургических производств» в разделе Методические разработки /ru/mdiv/i2043/p258

Кафедра МАМП передала в библиотеку академии третий DVD-диск интерактивного мультимедийного пособия В.Д. Вдовина "Визуальная Энциклопедия. Машины и механизмы сталеплавильных цехов" News icon

Кафедра МАМП передала в библиотеку академии третий DVD-диск  интерактивного мультимедийного пособия В.Д. Вдовина “Визуальная Энциклопедия. Машины и механизмы сталеплавильных цехов” (4 ГБ). Презентация пособия размещена в разделе Методические разработки кафедры (nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2043/p258). В этом выпуске введен раздел Лабораторные работы. Значительная часть их выполняется на виртуальных моделях Ливерпульского Университета в режиме online.

ОСНАЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА С ЦЕЛЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ News icon


 

Кафедра машин и агрегатов металлургического производства НМетАУ  длительное время (с 80-х годов) занимается вопросами диагностирования технического состояния и остаточного ресурса механических систем, что позволяет реализовать на производстве стратегию эксплуатации по техническому состоянию. При этом эффективность достигается за счет сокращения трудоемкости и затрат на ремонты, увеличения коэффициента готовности оборудования и степени выработки его ресурса. В последние годы на кафедре разработаны основы стратеги обслуживания оборудования по контролю безопасности, проведены работы по диагностике узлов роторного екскаватора                «Повышение надежности тяжелонагруженных узлов ротора технологического комплекса KU-800: Отчет о НИР / НМетАУ: Рук. С.В. Белодеденко.- ГР010521000691. - Днепропетровск, 2005. – 109 с.»,  «Оценка нагруженности и долговечности узлов ротора роторного экскаватора KU-800 с целью диагностирования их технического состояния: Отчет о НИР / НМетАУ: Рук. С.В. Белодеденко.- ГР0107U005711. - Днепропетровск, 2007. – 69 с.» .

 План работ по оснащению узлов оборудования системами диагностирования (она включает в себя технические средства контроля и диагностические программы) состоит из следующих этапов.

1. Анализ причин и последствий отказов, определение коэффициентов готовности и расходов на ТОиР. Позволяет обосновать объем и глубину диагностирования.

2. Определение методов диагностирования и диагностических параметров. В зависимости от деградационного процесса устанавливаются средства контроля работы механизма. На первом уровне диагностирования предпочтение отдается естественным источникам информации (которые уже имеются на оборудовании).

3. Экспериментальные исследования по определению связи диагностических параметров с критериями отказов (обычно с напряженным состоянием элементов деталей). Например, если контролировать силу тока двигателя, нужно знать какое технологическое усилие развивает привод , и какие моменты при этом возникают в передачах.

4. Оснащение механизмов техническими средствами контроля работы и повреждений. Они приобретаются у специализированных фирм, когда возможности естественных источников информации исчерпаны (второй уровень диагностирования).

5. Разработка диагностических алгоритмов и программ. Наличие только диагностического «железа» никогда не давало требуемого эффекта, даже если фирма –поставщик утверждает, что ее средства снабжены «софтом». Он позволяет только анализировать диагностический параметр, но не прогнозировать остаточный ресурс, межремонтный период и объем ремонта.

6. Внедрение системы мониторинга технического состояния. Исследование трендов сигналов, корректировка предельных значений диагностических параметров, обучение персонала и т.п.

Стоимость работ через НМетАУ составляет 100-200 тыс. гривен, срок- 1-2 года (в зависимости от объема и глубины диагностирования). Руководитель- проф., д.т.н. Белодеденко С.В.

 

Презентация интерактивного мультимедийного пособия "Визуальная Энциклопедия. Машины и агрегаты прокатных цехов" News icon

На странице кафедры “Машины и агрегаты металлургических производств” этого сайта, в разделе Методические разработки, размещена презентация интерактивного мультимедийного пособия “Визуальная Энциклопедия. Машины и агрегаты прокатных цехов” в формате PowerPoint. Изображения страниц пособия показывают содержание основных разделов: Описания, Конструкции, Расчеты - здесь размещены электронные версии популярных учебников и пособий (подготовленные с участием преподавателей кафедры); Видеофильмы и Диафильмы- представлены визуальные материалы моделей и рабочих образцов промышленного оборудования; Расчеты в MathCAD - приведены интерактивные расчеты основного оборудования; Тесты – представлены тестовые комплексы: общеобразовательный для студентов и инженеров-механиков и специализированный, по оборудованию и его расчетам; Поиск новых решений (исследований и патентов) – предложены гиперссылки для поиска в Интернет источников свободного доступа к патентам и научно - исследовательским работам, рисункам, видеофрагментам и другим материалам. Это определяет инновационный характер пособия и возможность реализации плана Интернет– обучение на рабочем месте.

Интерактивная презентация мультимедийного пособия "Конструирование, расчет и исследование..." News icon

Кафедра “Машины и агрегаты металлургических производств”  в разделе “Методические пособия” разместила интерактивную презентацию мультимедийного пособия “Конструирование, расчет и исследование машин и механизмов металлургических цехов”, разработанного сотрудниками академии с участием преподавателей механико-машиностроительного факультета

Кафедра МАМП передала в электронный архив академии два тома интерактивных мультимедийных пособий В.Д. Вдовина Визуальная Энциклопедия. Машины и механизмы аглодоменных цехов (3,35 ГБ) и Машины и механизмы прокатных цехов (3,29 ГБ). News icon

Визуальные энциклопедии включают основные разделы: Описания, Конструкции, Расчеты - здесь размещены электронные версии популярных учебников и пособий выбранного производства; Видеофильмы и Диафильмы- представлены визуальные материалы моделей и рабочих образцов промышленного
оборудования; Расчеты в MathCAD - приведены интерактивные расчеты основного оборудования; Тесты – представлены тестовые комплексы: общеобразовательный для студентов и инженеров-механиков и специализированный, по оборудованию и его расчетам; Поиск новых решений (исследований и патентов) - предложены
гиперссылки для поиска в Интернет источников свободного доступа к патентам и научно - исследовательским работам, рисункам, видеофрагментам и другим материалам.

Всеукраинская научно-техническая конференция "Механическое и мехатронное оборудование заводов черной металлургии" News icon

На Всеукраинской научно-технической конференции « Механическое и мехатронное оборудование заводов черной металлургии» выступили члены оргкомитета, представители кафедры МАМП, зав. кафедрой, академик НАНУ Большаков В.И. и проф., д.т.н. Белодеденко С.В.  

В библиотеку и электронный архив академии передано интерактивное мультимедийное учебное пособие НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ. News icon

В библиотеку и электронный архив академии передано интерактивное мультимедийное учебное пособие НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, Вдовин В.Д. Пособие позволит, в режиме online, загрузить необходимые инструментальные среды и получить доступ к свободным патентным, литературным и видео фондам всего мира.

Поздравляем! News icon

Кафедра "Машины и агрегаты металлургических производств" и сотрудники механико-машиностроительного факультета

поздравляют Сергея Валентиновича Белодеденко с присвоением ему ВАК Украины научной степени доктора технических наук!

Желаем дальнейших успехов!

Поздравляем!

25 декабря 2009 года на заседании специализированного ученого совета при Национальной металлургической академии состоялась успешная защита диссертации на соискание научной степени доктора технических наук по специальности "Машины для металлургического производства" доцентом кафедры "Машины и агрегаты металлургических производств" НМетАУ Белодеденко Сергеем Валентиновичем.

Книга для инженерно-технических работников и студентов News icon

Преподаватели кафедры МАМП Иоффе А.М и Мазур И.А. издали сборник-справочник по гидро-пневмоприводам и системам смазки,"Металлургиздат",960с., ил., 2009г.

Заседание подсекции "Металлургическое оборудование" конференции студентов и молодых ученых " Молодая академия-2009" News icon

19 мая, в аудитории М-222 механико-машиностроительного факультета, заседание подсекции "Металлургическое оборудование" конференции студентов и молодых ученых " Молодая академия-2009" открылось докладом академика Национальной Академии Наук Украины, директора Института Черной Металлургии Украины, заведующего кафедрой МАМП, профессора, д.т.н. Большакова В.И. " О текущем состоянии металлургии и научных исследованиях ". Молодым исследователям были определены ориентиры ключевых направлений исследовательских и поисково-конструкторских работ.

Студенческие разработки, представленные на конференции, отличались новизной и достаточно высоким научным уровнем. Выделялись доклады студентов группы МЗД-04 и МЧД-04 , которые сотрудничают с итальянской фирмой "Даниели".

На фото - студент Новокшонов А.А. (МЗД-04) во время защиты исследовательского проекта новой кинематики ножниц с дугообразными ножами для толстолистового стана.

Разработка модели шарового шпинделя News icon

Разработка модели шарового шпинделя студентом группы КМ-04 А.Овчаренко