Национальная Металлургическая академия Украины

Первая защита PhD в НМетАУ News icon

17 лютого 2021 року, у Національній металургійній академії України, на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.001, відбувся перший захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення моделей надійності елементів механічних систем при їх комплексному пошкодженні на прикладі ресурсу прокатних валків і їх приводу» підготував аспірант кафедри «Машини і агрегати металургійного виробництва» механіко-машинобудівного факультету Гречаний Олексій Миколайович.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.001 створена наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 р. за номером № 1555 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії». Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.001:

Голова ради: Ахундов Володимир Максудович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної механіки Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Рецензент: Добров Ігор В’ячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Рецензент: Мазур Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машин і агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Офіційний опонент: Цибаньов Георгій Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом втоми і термовтоми матеріалів Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, Національної академії наук України;

Офіційний опонент: Баюл Костянтин Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу технологічного обладнання та систем управління Інституту чорної металургії ім. 3.І. Некрасова Національної академії наук України.

Вітаємо аспіранта кафедри «Машини і агрегати металургійного виробництва», механіко-машинобудівного факультету Гречаного Олексія Миколайовича та його керівника доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри МАМВ Білодіденка Сергія Валентиновича с присудженням спеціалізованою вченою радою ДФ 08.084.001 наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Бажаємо міцного здоров'я, подальших успіхів і наукових звершень!

 

 

Продолжается набор на 3 месячные курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию

Приглашаем учащихся 11 классов и выпускников прошлых лет для подготовки по предметам: украинский язык и литература, математика, физика, химия, история Украины, английский язык.

Выпускники курсов имеют возможность получения дополнительных баллов при зачислении на приоритетные специальности академии.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Днепр, пр.Гагарина, 4 (комн.232),

тел.: (068) 544-25-85.

ВНИМАНИЕ! Проект «Норвегия - Украина» расширен. News icon

Внедряем новую программу переквалификации в сфере IT - технологий - «Кибербезопасность».

Приглашаем на обучение ветеранов и членов их семей!

Подробно ознакомиться с проектом можно на сайте: https://ifsa.kiev.ua/

Количество мест на каждый курс ограничена 25 слушателями !!

Контактный телефон - 098 11 69 225, Ирина Сорокина

Вниманию профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов

Вебинары от специалистов компаниии Elsevier для украинских пользователей

по вопросам эффективного использования платформы ScienceDirect

(В онлайн-режиме на базе интернет-сервиса Zoom)

 

Тема: Начало работы с ScienceDirect

Описание: Присоединяйтесь к вебинару, чтобы узнать, как начать работу с ScienceDirect. Узнайте больше о создании и настройке учетной записи, а также о вариантах удаленного доступа, которые обеспечат вам комфортную работу с любой точки мира.

18 февраля 2021, в 12.00. (На английском языке): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_MMnURcxxQaWx1hzqiySotA

19 февраля 2021, в 10.00. (На украинском языке): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ZYPWvZZAT26j2irrksVB7g

  

Тема: ScienceDirect: богатство знаний

Описание: во время этого вебинара будет продемонстрировано, как можно найти и получить доступ к соответствующему значимому и интересному научному содержанию. Неважно, ищете вы журналы, книги или другие документы - в ScienceDirect все это легко доступно. Будет рассмотрен вопрос, как эффективно искать литературу и как оставаться в курсе дел по развитию определенной области знаний.

23 февраля 2021, в 10.00. (На украинском языке): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ZRW4C9JlR0moq_d-eG4A_w

25 февраля 2021, в 13.00. (На английском языке): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_t4T8ccQ9QkCvHIKCb-i-uA

Семінар-практикум «Лідерство університетів на шляху переходу до Індустрії 4.0», 17-18.02.2021

       Семінар-практикум «Лідерство в університеті на шляху переходу до Індустрії 4.0» буде організований командою міжнародного проекту Erasmus+ «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» (HEIn4). Семінар-практикум має наступні цілі:

- здобути практичний досвід у реформування освітивідповідно до нових технологічнихвикликів;

- забезпечити подальше сприйняття навчальних курсів бізнесом та науковими колами;

- поділитися набутими знаннями в рамках та поза межами консорціуму HEIn4.

Семінар буде організований як публічно відкритий захід та проведений на платформі Zoom. Всі, кого цікавить тема семінару, можуть взяти у ньому участь.

Програма семінару

Дата та час семінару: 17 лютого 2021 р. об 10:00 за київським часом

Участь у семінарі за наступним посиланням (https://kth-se.zoom.us/j/67421757653)

HEIn4 logo                                         Erasmus Plus Logo

      Перший день буде зосереджений на педагогічних та дидактичних питаннях інженерної освіти в контексті Індустрії 4.0, співпраці університетів та промисловості в освітній діяльності, освіті протягом життя, підприємництві інженерів та навчання менеджерів в епоху Індустрії 4.0.

Другий день буде присвячений презентаціям та обговоренням нової дисципліни, яка буде розроблено та запроваджено у кожному університеті-партнері проекту з Грузії та України, а також обговоренням концепцій та ролі у навчальній діяльності віртуальних виробничих  навчальних лабораторій, які будуть створені у рамках проекту HEIn4.

 Документи, методичні та інформаційні матеріали щодо вебінаруможуть бути знайденіна веб-сайті  проекту https://hein4.net

Уважаемые коллеги! Кафедра интеллектуальной собственности и управления проектами приглашает Вас принять участие в работе III Международной научно-практической интернет-конференции

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ », которая состоится 17 - 18 марта 2021

Цель конференции - привлечение заинтересованных лиц к обсуждению и определения путей и методов управленческого, культурного, технического, технологического, инжинирингового и документального обеспечения использования результатов научно-исследовательских работ и инновационных продуктов на предприятиях, в научных, творческих организациях и учебных заведениях.

Рабочие языки конференции - украинский, польский, английский, венгерский, русский.

Форма участия - дистанционная и бесплатная.

Студенческая олимпиада по проектированию в КОМПАС-3D News icon

 

Приглашаем студентов НМетАУ принять участие в олимпиаде "Дизайн машин для процессов обработки металлов давлением". 

Организаторы олимпиады - кафедра Обработки металлов давлением им. акад. А.П.Чекмарьова НМетАУ и ІТ САПР.

Программное обеспечение – КОМПАС-3D.

Участники олимпиады - студенты 2 - 5 курсов Национальной металлургической академии Украины.

 

Подробнее ...

 

 

Продолжается набор на 3 месячные курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Приглашаем учащихся 11 классов и выпускников прошлых лет для подготовки по предметам: украинский язык и литература, математика, физика, химия, история Украины, английский язык.

Начало занятий 13 февраля 2021 года.

Выпускники курсов имеют возможность получения дополнительных баллов при зачислении на приоритетные специальности академии.
Более подробную информацию можно получить по адресу: г.Днепр, пр.Гагарина, 4 (комн.232), (068) 544-25-85.

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» – ІТММ 2021 News icon

Шановні колеги, організаційний комітет тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2021», запрошує вас прийняти участь у заході, що відбудеться 16 – 18 березня 2021 року на базі Національної металургійної академії України.

Офіційний сайт конференції https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about


Вимоги до оформлення тез і статей та інша інформація у файлі, що додається.

Вниманию студентов академии!

Обновлено расписание занятий на третью четверть 2021 года.

Также можно посмотреть расписание занятий объединенных групп (ОГ)

для изучения выборочных дисциплин.

Сертификат об аккредитации образовательной программы. News icon

Руководство академии поздравляет коллектив кафедры международной экономики, политической экономии и управления с успешным завершением аккредитационной экспертизы магистерской образовательно-профессиональной программы «Международная экономика» и получением сертификата НАЗЯВО со сроком действия до  1 июля 2026 года; желает дальнейших достижений  в образовательной и научной деятельности;  выражает искреннюю благодарность всем студентам, научно-педагогическим работникам НМетАУ и внешним стейкхолдерам, задействованным в аккредитационном процессе.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ, поступающих в магистратуру!

Кафедра перевода и иностранных языков объявляет набор на курсы английского языка для поступления в магистратуру.

В понедельник 01.02.2021г. в конференц-зале в 13.00 часов, состоится организационное собрание и пробное тестирование.

Ко всем вопросам обращаться в ком. 422, к ст.пр. Никитиной Ирине Петровне, тел. +380633414911

Продолжается набор на 3 месячные курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Приглашаем учащихся 11 классов и выпускников прошлых лет для подготовки по предметам: украинский язык и литература, математика, физика, химия, история Украины, английский язык.

Начало занятий 06 февраля 2021 года.

Выпускники курсов имеют возможность получения дополнительных баллов при зачислении на приоритетные специальности академии.
Более подробную информацию можно получить по адресу: г.Днепр, пр.Гагарина, 4 (комн.232), (068) 544-25-85.

Конференция трудового коллектива НМетАУ

состоится 22.01.2021 в 13:00 в онлайн-режиме на базе интернет-сервиса Zoom

 

Вниманию профессорско-преподавательского состава и студентов

Загружено списки объединенных групп (ОГ) студентов дневной формы обучения для изучения учебных дисциплин общеакадемической базы выборочных дисциплин бакалаврского и магистерского уровней в 2020-2021 учебном году >>>>>>

Вниманию профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов

Национальная металлургическая академия Украины получила годовой доступ к электронным книгам (почти 39 тыс. изданий) на платформе Science Direct (включая бессрочный доступ к коллекции 2088 электронных монографий 2019-2020 гг.).

Доступ к ресурсу осуществляется со всех компьютеров академии, имеющих интернет-связь.

Напоминаем, что для пользователей также открыт доступ к базам данных SCOPUS и Web of Science.

 Библиотека  НМетАУ

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9