UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Специализированный ученый совет Д 08.084.02

Специализированный ученый совет Д 08.084.02 с правом принятия к рассмотрению и проведению защит диссертаций на получение научной степени доктора и кандидата технических наук по специальностями:

  1. 05.03.05 - Процессы и машины обработки давлением;
  2. 05.16.01 - Металловедение и термическая обработка металлов;
  3. 05.16.04 - Литейное производство.

  Председатель ученого совета: Пройдак Юрий Сергеевич, доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе.
  Заместитель председателя ученого совета: Должанский Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой.
  Ученый секретарь: Миронова Татьяна Михайловна, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры.
  Контакт: 
  Телефон: +38 (056) 374 84 00
  Tel./Fax: +38 (056) 745 41 96
  E-mail: projdak@metal.nmetau.edu.ua

 Срок полномочий специализированного ученого совета с 22.12.2016 по 22.12.2019 г.

 

17 грудня 2019 року о 12 годині 30 хвилин в конференц. залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Ливарне виробництво», яку підготував доц. каф. машин і технології ливарного виробництва Національного університету «Запорізька політехніка» Іванов Валерій Григорович на тему: «Розвиток теоретичних основ впливу технологічних параметрів на структуру і властивості виливків iз сірих чавунів». Науковий консультант д.т.н., проф. Луньов В.В.

Файл автореферету

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

19 лютого 2019 року о 12 годині 30 хвилин в конференц. залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском», яку підготував м.н.с. відділу обробки металів тиском Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України Клемешов Євген Сергійович на тему: «Розвиток теоретичних та технологічних основ металозаощаджувального процесу кування шатунної шийки великогабаритних колінчастих валів». Науковий керівник д.т.н., доц. Чухліб В.Л.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 грудня 2018 року о 12 годині 30 хвилин в аудиторії А-403 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском», яку підготувала аспірант кафедри обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова Макеєва Ганна Сергіївна на тему: «Розробка основ технології прокатки алюмінієвих штаб з армуванням сталевою сіткою для конструкційних виробів з прогнозованими механічними властивостями». Науковий керівник д.т.н., проф. Фролов Я.В.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 грудня 2018 року о 12 годині 30 хвилин в аудиторії А-403 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском», яку підготував молодший науковий співробітник кафедри обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова Бондаренко Сергій Валерійович на тему: «Обґрунтування та розробка технології валкового розливу-прокатки штаб із забезпеченням змінних за шириною параметрів». Науковий керівник д.т.н., доц. Гридін О.Ю.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

7 грудня 2018 року о 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Ливарне виробництво», яку підготувала інженер 1 категорії кафедри проектування та конструкцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Калашнікова Аліна Юріївна на тему: «Удосконалення технологічних процесів одержання виливків з модифікованих зносостійких чавунів для металургійної та гірничорудної промисловості». Науковий керівник д.т.н., проф. Іванова Л.Х.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

7 грудня 2018 року о 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Ливарне виробництво», яку підготувала інженер кафедри технології та управління ливарними процесами Одеського національного політехнічного університету Солоненко Людмила Ігорівна на тему: «Теоретичні та технологічні основи виготовлення виливків з алюмінієвих сплавів в екологічно безпечні низькотемпературні кварцові форми». Науковий керівник д.т.н., проф. Лисенко Т.В.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

30 жовтня 2018 року о 12 годині 30 хвилин в актовій залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском», яку підготував Міщенко Олексій Васильович на тему: «Розвиток наукових основ методу прогнозування кінцевої поперечної різностінності труб зі сплавів на основі титану при багатопрохідній холодній прокатці для забезпечення регламентованої точності». Науковий керівник д.т.н., проф. Григоренко В.У.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

 02 жовтня 2018 року о 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском», яку підготував Шифрін Євген Ісайович на тему: «Розвиток теорії та технології безперервної безоправочної прокатки труб на основі комплексного врахування факторів, що зумовлюють їх якість». Науковий консультант д.т.н., проф. Гуляєв Ю.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

12 червня 2018 року об 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металознавство та термічна обробка металів», яку підготував молодший науковий співробітник кафедри металургії чавуну Нікульченко Ігор Олександрович на тему: «Вплив неметалевих включень на структуроутворення та зміцнення поверхневого шару з підвищеними механічними властивостями в сталях при лазерній обробці». Науковий керівник д.т.н., проф. Губенко С.І.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 Відгук додаткового опонента

 

 


Приложения

opon_1_kalashnikova.pdf (opon_1_kalashnikova.pdf 4532 kb)Наверх: Специализированные ученые советы


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Руководство

Основные направления научной деятельности

Специализированные ученые советы

Новости

Научные школы

Научные разработки

Выставочная деятельность

Совет молодых учёных

Студенська наука

Аспирантура

Освітньо-наукові програми PhD

Докторантура

Изобретательская деятельность

Конкурсы МОНУ на бюджетное финансирование

Научные мероприятия и издательская деятельность