Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ITMM - 2021

Шановні колеги, організаційний комітет тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2021», запрошує вас прийняти участь у заході, що відбудеться 16 – 18 березня 2021 року на базі Національної металургійної академії України.

Офіційний сайт конференції https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about

  

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.

2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.

3. Математичне моделювання складних систем.

4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.

5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.

6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.

7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу.

8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

 

Про конференцію

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ІТММ’2021 випускаються в форматі електронного видання «Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» ISSN-online 2708-0102.

За бажанням авторів, тезам може бути присвоєний унікальний цифровий ідентифікатор DOI.

 

Умови участі

Для участі в конференції необхідно до 22 лютого 2021 року надіслати на електронну адресу конференції:

1) текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;

2) заявку на участь у конференції по наданій формі;

3) копію документу про сплату організаційного внеску.

 

Інформація про публікацію статей

Розширені і доповнені тези доповідей можуть бути опубліковані в наукових фахових виданнях України:

– «Системні технології», категорія «Б»  (ISSN 1562-9945 (Print), ISSN 2707-7977 (Online)) https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about;

– «Сучасні проблеми металургії» », категорія «Б» (ISSN: 1991-7848 (Print), ISSN 2707-9457 (Онлайн)) https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/mpm/about.

Наукові видання індексуються у Crossref, Index Copernicus, Ulrichsweb, Google Scholar, WorldCat, OUCI.

 

Вимоги до оформлення тез і статей та інша інформація у файлі, що додається.Вгору: ІТММ