Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Композиційні та порошкові матеріали, покриття",
спеціальность: 132 - Матеріалознавство

Галузь

Навики

    Освітньо-професійна програма: «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» сфокусована на підготовці фахівців для організаційно-управлінської та інженерної діяльності в галузі матеріалознавства з акцентом на композиційні та порошкові матеріали, покриття.

    Дана освітня програма орієнтується на сучасні дослідження в галузі матеріалознавства, розробку, застосування, виробництво та випробування сучасних металевих, неметалевих та композиційних матеріалів та виробів на їх основі.

    Після  закінчення навчання студенти можуть займати первинні посади інженерів та керівників (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій та номенклатурою посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціалізації магістра.

    Робота на державних і приватних підприємствах, а саме у науково-дослідних, проектних установах, підприємствах металургійного та машинобудівного профілю.

  Також є можливість продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Опис

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з підготовки магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 132 «Матеріалознавство» освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» включає наступний перелік навчальних дисциплін:

 

Цикл загальної підготовки:

 1. Іноземна мова професійного спрямування
 2. Національна економіка
 3. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 4. Основи інтелектуальної власності

 

Цикл професійної підготовки:

 1. Сталий розвиток в промисловості
 2. Методи прикладного статистичного аналізу
 3. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
 4. Теорія та технологія перспективних композиційних матеріалів
 5. Перспективні процеси напилення порошкових покриттів
 6. Сучасні проблеми теорії та технології порошкової металургії
 7. Оптимізація процесів в порошковій металургії

 

Дисципліні вільного вибору:

 1. Одержання нанопорошків та матеріалів на їх основі
 2. Ділова гра і науково дослідна робота студента
 3. Комп’ютеризація наукових досліджень
 4. Полімерні композиційні матеріали
 5. Спечені матеріали на основі кольорових металів та сплавів
 6. Тверді та надтверді матеріали
 7. Дисперсно-зміцненні матеріали
 8. Сучасні пористі матеріали
 9. Біокераміка