UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Історія кафедри

У 1978 році в Дніпропетровському металургійному інституті (ДМетІ) була почата підготовка фахівців - корозіоністів, а в 1982 р. на базі кафедри фізичної і колоїдної хімії була створена кафедра захисту металів від корозії відповідно до ухвали Ради Міністрів УРСР “Про заходи по посиленню боротьби з корозією”.В цей же час значно зростає об'єм виробляємої продукції порошкової металургії на Броварському заводі порошкової металургії, будуються заводи по виготовленню виробів з металевих порошків в Кіровську і Кременце, розширюється мережа цехів і ділянок порошкової металургії в Придніпровсько-Донецькому регіоні ( заводи “Днепроспецсталь”,“Перемога праці”,Південний машинобудівний та ін., інститут “УкрНДІспецсталь”), з'являється велика кількість ділянок по напиленню ізносостійких, корозіонностійких і захисно-декоративних покриттів. Їх успішна діяльність вимогала кадрове забезпечення. У відповідь на запити часу кафедра (1983 р.) почала підготовку фахівців з порошкової металургії і в 1988 році отримала назву кафедри порошкової металургії і захисту металів.


До наступного часу кафедрою підготовлено 935 фахівців ( 130 червоних дипломів ).

Розвиток і широке освоєння нових науковооб'ємних технологій висуває необхідність розробки і отримання широкої гами композиційних матеріалів, а також покриттів різного призначення – як захисно-декоративних, так і функціональних.

 

У 2019 кафедра успішно пройшла акредитацію на ΙV рівень підготовки магістрів за галуззю знань "13 Механічна інженерія":

1. Спеціальність 132 "Матеріалознавство", освітньо-професійна програма: "Композиційні та порошкові матеріали, покриття";

2. Спеціальність 136 "Металургія", освітньо-професійна програма: "Захист металів від корозії".


Цьому відповідає назва “Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів”
У 1978 році колектив кафедри очолював академік АІН і АНВШ України, лауреат премії ім. Г.В. Карпенко НАН України і Ярослава Мудрого АНВШ України, професор, д.т.н. Петро Миколайович Острік. Створивши і очолювши наукову школу, П.М.Острік підготував 3 доктори і 14 кандидатів технічних наук, сформував колектив кафедри, в якому в наступну годину плідно працюють три професори (доктори наук), сім доцентів (кандидатів наук), докторанти і аспіранти, учбово-допоміжний персонал.У наступний час кафедру очолює академік АНВШ України, академік Нью-Йоркської Академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.т.н. Софія Йосипівна Пінчук.

Під керівництвом проф. С.Й. Пінчук і при спонсорській підтримці ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод” на кафедрі в 2002 році створена науково-дослідна лабораторія якості протикорозійного захисту (зав. лабораторією к.т.н. О.О. Симонов). До числа найважливіших задач лабораторії відносяться:
• розробка методів і засобів підвищення корозійних властивостей металопродукції;


• розробка систем діагностики корозійних властивостей металопродукції;


• розробка систем контролю корозійного стану конструкцій, устаткування і продукції металургійної промисловості у різних умовах експлуатації;


• розробка засобів і методів діагностики якості протикорозійного захисту;


• проведення технічних випробувань корозійних властивостей металопродукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку вищої школи і вимогами до рівня якості освіти на кафедрі створені і оснащуються сучасними навчальними засобами учбові класи, електрохімічна лабораторія і лабораторія функціональних покриттів, реконструюються і оснащуються сучасною технікою учбові лабораторії, викладацькі кабінети, майстрові і допоміжні приміщення. Створені умови для самостійної роботи студентів з використанням комп'ютерів, кафедральної бібліотеки спеціальної і навчально-методичної літератури.

На кафедрі надається велика увага духовному вихованню студентів. Проводяться поетичні і інші творчі зустрічі в організованій на кафедрі "інтелектуальній вітальні".

Зображення

image 27.jpg

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів.

image 111.jpg

Стенд вчених,що внесли внесок у розвиток кафедри.

image 113.jpg

Хол кафедри ПМ і ЗМ.

image 114.jpg

Хол кафедри ПМ і ЗМ.

image 116.jpg

Предметна аудиторія кафедри ПМ і ЗМ N 207 на 29 місць.

image 119.jpg

Предметна аудиторія кафедри ПМ і ЗМ N 207 на 29 місць,( показ лекційного матеріалу через діапроектор ).

image 121.jpg

Навчальна лабораторія кафедри ПМ і ЗМ N 211 на 16 місць.

image 122.jpg

Навчальна лабораторія кафедри ПМ і ЗМ N 211 на 16 місць.

image 123.jpg

Навчальна лабораторія кафедри ПМ і ЗМ N 212 на 16 місць.

image 125.jpg

Дослідницька лабораторія кафедри ПМ і ЗМ N 208.

image 127.jpg

Дослідницька лабораторія кафедри ПМ і ЗМ N 208.

image 128.jpg

Дослідницька лабораторія кафедри ПМ і ЗМ N 208.Вгору: Історія кафедри


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Історія кафедри

Наукова діяльність

Студенти

Випускники кафедри

Бібліотека

Професія для Вас!

Молода академія

Інтелектуальна вітальня

Учбовий процес

Працевлаштування

Акредитація спеціальностей

Освітнi програми

Реєстр тем випускних робіт бакалаврів і магістрів