UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Вимоги для рукописів

Вимоги щодо оформлення статей:

Структура:

УДК

Назва статті  українською мовою (регістр як в реченні, не більш 15 слів без переносів)

Автори  українською мовою (Прізвище, І.П не більш 6)

Назва статті  англійською мовою (регістр як в реченні, не більш 15 слів без переносів)

Автори англійською мовою (Прізвище, І.П не більш 6)

Аннотація українська: (200-400 слів,  повинна містити:

Мета.

                                      Методика.

                                      Результати.

                                      Наукова новизна.

                                      Практична значущість. 

Ключові слова:

Анотація на англійській мові: (200-400 слів) , повинна містити:

                                      Purpose

                                      Methodology

                                      Findings

                                      Originality

                                      Practical value.

                                      Keywords

Текст статті українською або англійською мовою:

  1. Вступ
  2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми  (обов’язково з аналізом джерел, які індексуються в науково метричних базах даних Scopus або Webofscience).
  3. Мета і завдання досліджень
  4. Матеріали та методи дослідження
  5. Результати дослідження
  6. Обговорення результатів.
  7. Висновки
  8. Бібліографічний опис згідно ДСТУ 8302:2015 (при наявності у матеріалів індексів DOI або індексування матеріалу в наукометричних базах обов’язково вказувати ці індекси)
  9. References (переклад бібліографічного опису на англійську мову, або транслітерація його на англійську мову)

 

Відомості про авторів статті: (на кожного автора: ПІБ, науковий ступінь, місце роботи, ORCID, e-mail, телефон)

Відомість про відповідального автора.

 

Стаття повинна бути оформлена в редакторі Word. Поля 20мм х 20 х 20 х 20. Шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.

Формули повинні бути набрані в об’єкті Microsoft Education 3.0.

Рисунки повинні бути в складі тексту, обтікання виставлено в режим «в тексті», або включені у комірку таблиці з таким же режимом.Вгору: Журнал "Теорія і практика металургії"


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Журнал "Теорія і практика металургії"

Навчальні посібники

Дисципліни

Групи

Студентська наука

Розклад занять

Графік навчального процесу 2020-2021

Історія кафедри

Реєстр тем випускних робіт

Діяльність кафедри

Докторантура та аспірантура

Інформація для абітурієнтів

Інтергаційні зв'язки

Акредитація

Дипломування

Дистанційне навчання

Освітнi програми