UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Воробйова Лілія Олександрівна photo

Воробйова Лілія Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: vorobiova.liliia@gmail.com

Телефон : (+38056) 374-84-42

Кімната : Б-205

Закінчила НМетАУ за фахом "Теплофізика, автоматизація та екологія теплових агрегатів у металургії". Проходила навчання в аспірантурі на кафедрі ТЕМП НМетАУ за фахом 05.16.02 - "Металургія чорних металів". По закінченні аспірантури працювала молодшим науковим співробітником. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Ефективна утилізація теплоти димових газів промислових печей у регенераторі із трубною насадкою"за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ :
1. Теплофiзика процесiв очищення стiчних вод.
2. Конструкції технологічних агрегатів за фахом.
3. Теорiя печей.
4. Конструкції та теплова робота промислових печей.

Напрямок наукових праць:
Утилізація теплоти димових газів на виході із робочого простору нагрівальних печей з використанням малогабаритних теплообмінників.
Теплообмін та аеродинамічний опір у насадках теплообмінників для регенеративних пальників.

 

Наукометричні ресурси:   Google Scholar  
                                                  Orcid

 

Основні наукові праці:

1. Воробьева Л. А., Затопляев Г. М., В. И. Губинский и др. Исследование теплообмена и гидравлического сопротивления в металлическом трубчатом регенераторе // Металлургическая теплотехника: сб. научн. тр. Национальной металлургической академии Украины. – 2007. – С. 71-77.

2. Губинский В. И., Воробьева  Л. А. Анализ эффективности работы минирегенератора с трубной насадкой // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. – № 6. – С. 109-112.

3. Губинский В.И., Губинский М.В, Воробьёва Л.А. и др. Теплоотдача в трубчатом регенеративном теплообменнике при совместном действии вынужденной и свободной конвекции // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: Збірник наукових праць. – Випуск 1. – Нова ідеологія, 2009. С. 77-87.

4. Патент на корисну модель № 20797, МПК(2007) F28D 19/00, F28F 1/00. Насадка регенеративного теплообмінника; Губинський В. Й., Затопляєв Г. М., Воробйова Л. О. Номер заявки: u 2006 08704; Заявл. 03. 08. 2006. Опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.

5. Патент на винахід № 92293, МПК(2009) F28D 19/00, F28F 1/00. Трубна насадка регенеративного теплообмінника; Губинський В. Й., Губинський М. В., Воробйова Л. О., Єрьомін О. О., Сибір А. В. Номер заявки: а 2009 12349; Заявл. 30. 11. 2009. Опубл. 11.10.2010. Бюл. № 19.

6. Патент на корисну модель № 81581  Двозонний регенеративний нагрівальний колодязь; О.О. Єрьомін, А.В. Сибір, Л.П. Грес, Л.О. Воробйова, Є.О. Каракаш, В.В. Романько. Опубл. 10.07.13. Бюл № 13. 

7. Губинский В.И. Алгоритм расчета трубчатого теплообменника регенеративной горелки / В.И. Губинский, А.О. Еремин, Л.А. Воробьева // Металлург. теплотехника: сб. науч. тр. — 2009. — Вып. 1. — С. 87-93. 

8. Губинский В.И. Минимизация материалоемкости насадки трубчатого регенератора путем выбора оптимального расстояния между осями труб // Губинский В.И., Воробьева Л.А. / Металлургическая теплотехника, Выпуск 2 (17),  2010. – С. 63-69.

9. Губинский В.И. Уточнение  критериальной  зависимости для расчета теплоотдачи в трубчатом минирегенераторе // Губинский В.И., Воробьева Л.А. / Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, Выпуск 3,  2011. – С. 86-93.

10. Губинский В.И. Развитие теории и опыт исследования тепломассообменных процессов в аппаратах с плотным слоем / Губинский В.И., Губинский М.В., Еремин А.О., Федоров С.С., Шевченко Г.Л., Воробьёва Л.А. / сб.тр. международной научно-практической конференции «Творческое наследие Б.И. Китаева», г. Екатеринбург, Россия, 11-14 февраля 2009 г. - С. 125-129.

11. Губинский В.И. Сравнение характеристик регенераторов с различными видами насадки применительно к термическим печам / Губинский В.И., Затопляев Г.М., Воробьёва Л.А. // «XVI международная конференция «теплотехника и энергетика в металлургии», НМетАУ, г. Днепропетровск, Украина, 4 – 6 октября 2011 г. – С. 63-65.

12. Воробьёва Л.А. Разработка регенеративной системы отопления для проходной роликовой печи // Воробьёва Л.А. / Сборник докладов II Всероссийской научно–практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (ТИМ’2013) с международным участием «Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве», г. Екатеринбург, 28–29 марта 2013 г. – С. 34-37.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Збірник "ТТПТ"

Історія кафедри

Навчальний процес

Збірник "МТ"

Наукова діяльність

Освітні програми

Дистанційне навчання

Освітнi програми

Розклад консультацій викладачів

Акредитація спеціальностей

Реєстр тем випускних робіт бакалаврів і магістрів

Матеріали конкурсів, олімпіад і конференцій студентів та молодих вчених

Графік взаємовідвідувань та відкритих лекцій викладачів кафедри

Конференції

Методичні вказівки

Силабуси вибіркових дисциплін

Випускники кафедри