UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Акредитація спеціальностей

29 травня 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 р. № 622-л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

 

Склад експертної комісії:

Шмандій Володимир Михайлович – завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Хрутьба Вікторія Олександрівна – завідувач кафедри екології  та безпеки життєдіяльності  Національного транспортного університету, доктор технічних наук, доцент, член комісії

 

В період з 27 по 29 травня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за першим (бакалаврським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

 


 

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 101 – Екологія за освітньо-професійною програмою підготовки «Екологія» (перший та другий рівень вищої освіти)

 

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища за освітньо-професійною програмою підготовки «Технології захисту навколишнього середовища» (перший рівень вищої освіти)

 

Якісний склад кафедри екології, теплотехніки та охорони праці

 

Показники наукової, науково-педагогічної та іншої професійної діяльності викладачів кафедри екології, теплотехніки та охорони праці НМетАУ за видами та результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р., № 1187 в редакції Постанови КМУ від 10.05.2018 р., № 347

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

 

Обеспечение учебно-методической литературой (для других специальностей)

 


 

25 січня 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2019 № 49 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Теплофізика» зі спеціальності 144– «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Склад експертної комісії:

Рябенко Олександр Антонович - завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, доктор технічних наук, професор, голова комісії,

Гакал Павло Григорович – завідувач кафедри аерокосмічної теплотехніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, доктор технічних наук, доцент, член комісії.

 

В період з 23 по 25 січня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Теплофізика» зі спеціальності 144 – «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

30 січня 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2019 № 49 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Склад експертної комісії:

Сафранов Тамерлан Абісалович – завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, м. Одеса,  доктор геолого-мінералогічних наук, професор;

Лукашов Дмитро Володимирович – завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, доктор біологічних наук, професор

В період з 28 по 30 січня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

6 лютого 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2019 № 89 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Склад експертної комісії:

Дешко Валерій Іванович – завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор

Ганжа Антон Миколайович – завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор

В період з 4 по 6 лютого 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальності 101 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.


Додатки

visnovoki_183.pdf (visnovoki_183.pdf 6517 kb)

grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_101.pdf (grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_101.pdf 169 kb)

grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_183.pdf (grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_183.pdf 170 kb)

yakisnyi_sklad_kaf_etop.pdf (yakisnyi_sklad_kaf_etop.pdf 526 kb)

pokaznyky_diyalnosti_2019.pdf (pokaznyky_diyalnosti_2019.pdf 559 kb)

oborudovanie.pdf (oborudovanie.pdf 117 kb)

zabezpechennia_nml.pdf (zabezpechennia_nml.pdf 123 kb)

Якісний склад кафедри екології, теплотехніки та охорони праці за дисциплінами (для інших кафедр)

1_yakisniy_sklad_za_distsiplinami.docx (1_yakisniy_sklad_za_distsiplinami.docx 20 kb)

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів.  

Обеспечение учебно-методической литературой (для других специальностей)

2_zabezpechennya_nml_ta_obladnannya.doc (2_zabezpechennya_nml_ta_obladnannya.doc 117 kb)

Показники наукової, науково-педагогічної та іншої професійної діяльності викладачів кафедри екології, теплотехніки та охорони праці НМетАУ за видами та результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р., № 1187 в редакції Постанови КМУ від 10.05.2018 р., № 347

pokazniki_diyalnosti_2019.doc (pokazniki_diyalnosti_2019.doc 646 kb)

Якісний склад кафедри екології, теплотехніки та охорони праці

yakisniy_sklad_vipuskovoyi_kafedri.doc (yakisniy_sklad_vipuskovoyi_kafedri.doc 457 kb)



facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Збірник "ТТПТ"

Історія кафедри

Навчальний процес

Збірник "МТ"

Наукова діяльність

Освітні програми

Дистанційне навчання

Освітнi програми

Розклад консультацій викладачів

Акредитація спеціальностей

Реєстр тем випускних робіт бакалаврів і магістрів

Матеріали конкурсів, олімпіад і конференцій студентів та молодих вчених

Графік взаємовідвідувань та відкритих лекцій викладачів кафедри

Конференції

Методичні вказівки

Силабуси вибіркових дисциплін

Випускники кафедри