UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Наукова діяльність

Діяльність кафедри теплотехніки та екології металургійних печей, чи просто кафедри печей, нерозривно зв'язана зі становленням і розвитком Дніпропетровської науково- педагогічної школи металургійної теплотехніки.

Підготовка інженерів за фахом "Металургійні печі", інакше кажучи, металургів-теплотехніків, почалася в СРСР у 30х роках ХХ століття в зв'язку з інтенсивним розвитком вітчизняної металургії.

У СРСР до 30х років ХХ століття утворилися три центри підготовки фахівців з пічної теплотехніки: в Уральському політехнічному інституті (Катеринбург), у Московському інституті сталі і сплавів і в Дніпропетровському металургійному інституті. Кожний з центрів розвивався незалежно і придбав власний науковий напрямок.

Кафедра газопічної теплотехніки (пізніше кафедра печей) була створена в ДМетІ в 1934 році. Її організатором і першим завідувачем з 1934 по 1941 рік був один із засновників металургійної теплотехніки, яскравий представник Дніпропетровської наукової школи професор Йосип Данилович Семикін (1898 - 1971). Й.Д. Семикін розробив інженерну теорію теплопровідності, теорію факела, турбулентних струменів, вніс істотний вклад у розвиток теорії і методів розрахунку променистого теплообміну, регенераторів, теплової роботи печей, заклав основи розрахунку металургійних печей, уперше застосував замкнуту методику їх розрахунку.

Основним науковим напрямком кафедри в роки індустріалізації, відповідно до потреб держави, була інтенсифікація теплових процесів у печах з метою підвищення продуктивності мартенівських і інших плавильних печей.

Подальший розвиток науково-педагогічної школи теплотехніків пов'язаний з ім'ям професора, доктора технічних наук Ноя Юрійовича Тайца (1896 - 1974), що керував кафедрою печей з 1944 по 1973 рік. Світову популярність Н.Ю. Тайцу принесли його праці з теорії і технології нагрівання сталі, з розрахунків нагрівальних печей і температурних напруг при нагріванні. Він ввів до теплових розрахунків металургійних печей класичну теорію теплопровідності.

Під керівництвом Н.Ю. Тайца кафедра до 60х років являла собою висококваліфікований колектив педагогів і наукових співробітників у кількості 150 осіб та стала найбільшої в країні за своїм профілем. Науковий авторитет і активність співробітників кафедри в 60ті роки були настільки помітними, що Держкомітет з чорної металургії СРСР доручає кафедрі роль головної, координуючої організації з розробки та впровадження у промисловість безокисного і малоокисного нагрівання сталі на заводах країни. Завдяки коштам, виділеним Мінчорметом СРСР для розвитку матеріальної бази кафедри, був побудований і введений в експлуатацію в 1975 році 6ти поверховий навчальний корпус "Б". Кафедра одержала сучасну лабораторну базу і пічний зал для дослідно-промислових досліджень нових печей і їх вузлів.

Подальший розвиток кафедри печей пов'язаний з ім'ям професора, доктора технічних наук Минаєва Анатолія Миколайовича (1926 - 1988), що керував кафедрою з 1973 по 1987 рік. З його ініціативи і під його керівництвом при кафедрі в 1965 р. створюється галузева лабораторія безокисного і швидкісного нагрівання металу. Завдяки його зусиллям і при його активній участі побудований навчально-лабораторний корпус "Б", оснащений сучасним устаткуванням, тим самим була створена науково-промислова база для навчального процесу і наукових досліджень. У період завідування кафедрою А.М. Минаєвим штатний склад наукових співробітників досяг свого максимального значення і складав близько 120 осіб. У цей період під його керівництвом проводяться великомасштабні дослідження у газузі швидкісного, мало- і безокисного нагрівання металу; з кінетики окислювання, зневуглецювання і газонасиченості матеріалів; створюються нові режими нагрівання матеріалів, нові конструкції печей і удосконалюються елементи пічного устаткування.

З 1987 року по 2011 рік кафедрою завідував професор, доктор технічних наук Губинський Володимир Йосипович.

З 2012 року та по теперешній час кафедрою завідує професор, доктор технічних наук Єрьомін Олександр Олеговоич.

У 90х роках під керівництвом В.Й. Губинського, за допомогою спонсорів, створені два комп'ютерних класи для навчання студентів і аспірантів, обладнаних ПЕОМ сучасного рівня. Проведено навчання викладачів і наукових співробітників з методів роботи з комп'ютером. Вдалося оснастити кафедру сучасною копіювальною і множною технікою, обновити устаткування навчальних лабораторій.

Починаючи з 196З року, кафедра печей ДМетІ стає центром регулярного проведення наукових конференцій з теорії, розрахунків і конструювання металургійних печей. Ця традиція зберігається і по нинішній час. До 2010 року кафедрою організовано 15 республіканських, всесоюзних і міжнародних конференцій з виданням доповідей та тез. Остання міжнародна конференція за участю багатьох представників ВНЗ, науково-дослідних і проектних інститутів, металургійних комбінатів України, Росії, Республіки Білорусь, Хорватії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Японії відбулася в нашій академії у жовтні 2008 року. На жовтень 2011 р. заплановано проведення 16 міжнародной конференції "Теплотехніка та енергетика в металургії".

Свій вклад у виховання фахівців з металургійної теплотехніки і розвиток науки на кафедрі за всю її історію внесли професори: Й.Д. Семикін, Н.Ю. Тайц, Ю.Й. Розенгарт, С.І. Авєрин, Е.М. Гольдфарб, А.М. Минаєв, В.Й. Губинський, В.М. Ольшанський, М.П. Свинолобов, А.Ф. Кравцов, Л.П. Грес, Ю.Я. Абраменков, В.Д. Румянцев; доценти: К.О. Станкевич, Н.І. Топерверх, Н.А. Захаріков, Н.С. Махoв, М.В. Грошев, Г.І. Дьомін, І.І. Радченко, Ю.Ф. Горшков, І.І.Бойко, Ю.К. Литовченко, Е.Й. Семикін, В.П. Козинець, С.І. Решетняк, Ю.І. Усенко, В.Л. Бровкін, Ю.М. Радченко, А.М. Ложко, Б.А. Литвинов, Б.Г. Алексєєв, А.О. Ерьомін, О.В.Гупало; ст. викладачі: Г.М. Затопляєв, В.Б. Пульпінський; асистенти: А.І. Розенгарт-Трушина, Л.В. Легавец, В.В. Трегубов, А.Е. Алуєв, А.І. Яшин, Н.І. Єфименко, Ю.М. Сербинов, І.К. Пашин, Р.М. Абелмахиянов, Т.М. Шемет, В.О. Вехник, Є.О. Каракаш, Т.Є. Сисоєва, А.В. Сибір, Я.В. Романько; наукові співробітники: М.Д. Шаблі, Ю.С. Борбоц, М.Я. Пекарський, В.І. Гупало, О.С. Ересковський, Г.Т. Циганков, А.Г. Шабельников, В.І. Поляков, Д.В. Зеленський, Л.Г. Панюхно, М.М. Челядін, В.Д. Єрьоменко, В.Ф. Сапов, Й.Г. Файнштейн, В.А. Епштейн, А.И. Мартиненко, М.М. Волкова, Ю.М. Флейшман, С.Л. Сурядна, С.М. Тетерядченко, С.П. Ченцов, Ю.Д. Пятигорський, А.Н. Пеккер, І.Г. Бутенко, А.Н. Чернецький, С.В. Рябушко, Г.З. Малкин, В.И. Кравченко, Я.И. Видра, Н.С. Рой, В.П. Галех, І.Г. Харченко, В.Є. Цуран, Ж.І. Бєлоусова, Л.І. Андрейченко, О.І. Шпак, О.Л. Хайкін, Ж.Н. Портная, Л.П. Миколаєва, Т.С. Лезвинськая, С.І. Родіонова, В.Л. Ковальов, Б.Б. Потапов, Л.С. Горбунова, А.В. Бородулін, В.П. Бородуліна, В.Д. Колісник, Н.І. Толстоноженко, В.В. Сидоренко, Н.І. Рогова, А.Н. Стригунов, Ю.В. Куян, В.А. Дудука, О.С. Волковський, К.И. Скориков, В.П. Коноваленко, В.А. Шейхет, В.М. Чупейдо, А.Г. Ткаченко, Т.П. Петрова, Д.И. Рєзнікова, А.Л. Серебреников, Л.В. Пора-Лєонович, Р.С. Артюхова, Л.П. Братанич, Н.С. Уманова, А.І. Семененко, А.Е. Дуганцев, В.І. Томилко, Л.Б. Смоловікова, В.Г. Циперухин, А.Г. Чайка, Н.М. Артеменко, А.І. Грошев, П.Г. Драний, Л.В. Драна, Н.М. Ковальова, В.С. Ібряєв, Н.Я. Нєживенко, Н.С. Шкредова, Г.М. Бартенєв, В.П. Бєлов, А.А. Ткаченко, М.П. Бродський, С.В. Темченко, А.П. Насєдкін, Э.Б. Кравцова, В.Н. Маслова, Н.В. Целуйко, В.В. Лебедєв, Г.Д. Лійко, Н.Ю. Миронова, Л.М. Вахіна, В.В. Яковлєв, Л.С. Карума, Г.В. Беліба, А.І. Зібров, Б.М. Єгоров, І.В. Межебовський, О.М. Коркіна, М.Н. Печенова, І.Б. Панєвіна, Б.А. Безуєнко, М.М. Чхан, О.В. Лосєва, О.Н. Воробйова та інші.

Серед перерахованих імен 8 докторів технічних наук, більше 60 кандидатів технічних наук.

У створення лабораторного устаткування і організацію навчального процесу на кафедрі внесли свій вклад завідувачі навчальними лабораторіями: В.К. Львов, І.Ф. Орешкін, В.В. Мошура, М.Б. Пульпінський; навчальні майстри: К.С. Яковлєв, Л.А. Карпусь, М.Т. Свидерський, В.А. Машошин, В.С. Ковзанок, К.М. Вівташ, Є.І. Волков, А.О. Помінов; старші лаборанти: В.А. Вижимко, М.Я. Будилова, В.С. Улицька, А.І. Сербінова, С.Т. Мушенкова, А.И. Горб, К.П. Сапова, В.І. Лашкевич, Т.В. Цибульник, А.В.Коршилова, Л.О.Воробьова та інші.

Починаючи з 60х років ХХ століття метою наукових розробок кафедри, поряд з інтенсифікацією теплових процесів у печах, стає підвищення якості теплової обробки металу, ресурсо- та енергозбереження, охорона природи.

Велику роль у промисловій реалізації наукових розробок зіграло конструкторське бюро кафедри, створене в 1965 році. За 30 років роботи було виконано 270 робочих проектів печей і їхніх вузлів, рекуператорів, пальників, пристроїв для охолодження прокату. Автори проектів - висококваліфіковані конструктори: С.Л. Сурядна, С.Н. Тетерядченко, С.П. Ченцов.

Нині на кафедрі створені всі необхідні умови для прояву і росту талантів. У розпорядженні студентів і викладачів наукова і навчальна література, сучасна обчислювальна техніка, лабораторно-виробнича база. Кафедра має у своєму розпорядженні багату бібліотеку, заповідану професором Н.Ю. Тайцем.

Велику матеріальну допомогу надають кафедрі її випускники: генеральний директор ЗАТ "Промарматура" І.В. Межебовський і голова правління директорів ЗАТ "Промарматура А.М. Челядін.


Додаткиfacebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Збірник "ТТПТ"

Історія кафедри

Навчальний процес

Збірник "МТ"

Наукова діяльність

Освітні програми

Дистанційне навчання

Освітнi програми

Розклад консультацій викладачів

Акредитація спеціальностей

Реєстр тем випускних робіт бакалаврів і магістрів

Матеріали конкурсів, олімпіад і конференцій студентів та молодих вчених

Графік взаємовідвідувань та відкритих лекцій викладачів кафедри

Конференції

Методичні вказівки

Силабуси вибіркових дисциплін

Випускники кафедри