UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Збірник наукових праць НМетАУ "Металургійна теплотехніка"

Національна металургійна академія України идає щорічний збірник наукових праць "Металургическая теплотехника".

Постановою президії ВАК України N 01-05/9 від 08.09.99 р. збірник включений до перелику видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямком "Технічні науки".

У збірнику публікуються статті українських і закордонних авторів, що відповідають спеціальностям 05.16.02 - "Металургія чорних металів", 05.14.06 - "Технічна теплофізика й промислова теплоенергетика" і наступним напрямкам досліджень:

-  Моделювання та експериментальне дослідження теплофізичних процесів у металургійному виробництві. Генерація, передача і використання теплоти в плавильних, нагрівальних печах і допоміжних агрегатах чорної металургії, створення нетрадиційних технологій і теплоагрегатів.

-  Дослідження і створення способів енергозбереження в теплових металургійних агрегатах, процесах і установках, розробка енергозберігаючих металургійних технологій.

-  Дослідження процесів спалювання палива і утворення шкідливих речовин при експлуатації енергетичних установок та теплових агрегатів. Дослідження процесів газоочистки.

-  Експериментальні дослідження теплофізичних властивостей матеріалів.

Обсяг збірника - до 29 умовно друкованих аркушів, періодичність видання - 1 раз на рік, тираж - до 300 екземплярів. Видання збірника здійснюється і в електронній формі на CD-R.

Для публікації статті  необхідно  до  1 жовтня направити до редакції:

1.  Рукопис статті (на російській, українській або англійській мові) у друкованому (один екземпляр на папері формату А4) і в електронному виді, оформлені відповідно до пропонованих вимог. Рукопис повинен бути підписано всіма авторами. Ілюстрації необхідно включати безпосередньо до тексту статті і додатково надати у вигляді окремих файлів на дискеті або CD-R;

2.  Структурований тестовий файл (annotation.txt)з бібліографічним описом статті українською, російською та англійською мовами (в электронном и печатном виде);

3.  Відомості про авторів статті (в електронному і друкованому виді);

4.  Експертний висновок про можливості публікації статті у відкритій пресі;

5.  Супровідний лист керівництва організації (підприємства).

До 30 жовтня статті, що надійшли, будуть прорецензовані, і редколегія розгляне можливість їх публікації. Рішення редколегії буде доведено до відома авторів не пізніше 1 листопада.

 


Архів збірника:    2005(книга1)    2005(книга2)    2006     2007    2008    2009     2010    2011    2012   2013    2014

 


Додатки

2005mt_book1.zip (2005mt_book1.zip 40612 kb)

2005mt_book2.zip (2005mt_book2.zip 45992 kb)

2006mt_all.pdf (2006mt_all.pdf 5952 kb)

2007mt_all.pdf (2007mt_all.pdf 6149 kb)

2008mt_all.pdf (2008mt_all.pdf 7103 kb)

2009mt_all.pdf (2009mt_all.pdf 3687 kb)

2010mt_all.pdf (2010mt_all.pdf 7250 kb)

2011mt_all.pdf (2011mt_all.pdf 3754 kb)

2012mt_all.pdf (2012mt_all.pdf 5961 kb)

2013mt_all.pdf (2013mt_all.pdf 4273 kb)

2014mt_all.pdf (2014mt_all.pdf 3074 kb)Вгору: Збірник "МТ"


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Збірник "ТТПТ"

Історія кафедри

Навчальний процес

Збірник "МТ"

Наукова діяльність

Освітні програми

Дистанційне навчання

Освітнi програми

Розклад консультацій викладачів

Акредитація спеціальностей

Реєстр тем випускних робіт бакалаврів і магістрів

Матеріали конкурсів, олімпіад і конференцій студентів та молодих вчених

Графік взаємовідвідувань та відкритих лекцій викладачів кафедри

Конференції

Методичні вказівки

Силабуси вибіркових дисциплін

Випускники кафедри