UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Жаданос Олександр Володимирович photo

Жаданос Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: Alexzhad1980@gmail.com

Телефон : +380662544697

Кімната : 227

ЖАДАНОС Олександр Володимирович, народився 2 серпня 1980 р., у м. Вільнюс Литовської Республіки. У 2002 р. з відзнакою закінчив магістратуру на кафедрі автоматизація технологічних процесів НМетАУ. У 2005 році за цією ж спеціальністю закінчив аспірантуру. З 2005 року працює асистентом кафедри електрометалургії. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.16.02 Металургія чорних і кольорових металів і спеціальних сплавів на тему "Розробка енергоекономічного режиму роботи установки ківш-піч з урахуванням впливу суміжних технологічних операцій". З 2009 року на посаді доцента кафедри елетрометалургії. 29 березня 2012 року наказом №377 міністра освіти і науки Украіни присвоєно вчене звання доцента кафедри електрометалургії. Основні напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності: екологічні проблеми електросталеплавильного і феросплавного виробництва, дослідження теплофізичних та термодинамічних процесів позапічної обробки та розливу сталі; дослідження автоматизованих систем управління електрометалургійними процесами. Автор 35 наукових публікацій за вказаною тематикою. Є співавтором навчальних посібників "Статистика в Excel", "Аналіз складних систем". Співавтор колективної монографії Rational regimes ladle treatment of wheel steel in the ladle-furnace and vacuum degassing aggregates / А.V. Zhadanos, О.N. Kukushkin, Golovko V.I. // Metallurgy 2010. New technologies and achievements: a collective monograph edited by prof. dr. hab. inz. Henrik Dyja. – Czestochowa: Czestochowa university of technology, 2010 – Monografie №5 – p. 79-98. Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (Наказ №663 від 21.09.2006). В 2013 награжений почесною грамотою Дніпропетровського обласної ради “за ”вагомий особистий внесок в підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, багаторічну добросовесну працю, високий професіоналізм і в нагоду Дня науки”.

Основні наукові публікації у наукометричних базах даних

Google Scolar

1.Жаданос О.В. Розробка енергоекономічного режиму роботи установки ківш-піч з урахуванням впливу суміжних технологічних операцій: Автореф. дис…канд. техн. наук. – Дніпропетровськ, НМетАУ: 2008. - 20 c.

2. Derevyanko I. V. Mathematical Modeling of Heat Power Processes of Silicon Carbide Production in Acheson Furnace / I. V. Derevyanko, A. V. Zhadanos // Metallurgical and Mining Industry, 2010, Vol. 2, No. 5 – p.p. 330-335. 

3. Mathematical Model of Roller-Bearing Electric Steel Chemical Composition Control on the Ladle-Furnace / A.I. Panchenko, A.S. Sal`nikov, L. M. Skripka, A.V. Zhadanos, M.I. Gasik // Metallurgical and Mining Industry, 2010, Vol. 2, No. 6 – p.p. 390-396.

4. Derevyanko I.V. Researching of thermophysical processes in Acheson furnace for the production of silicon carbide / I.V. Derevyanko, A.V. Zhadanos // Proceeding of The Fourteenth international ferroalloys congress INFACON XIV «Energy efficiency and environmental friendliness are the future of the global Ferroalloy industry», Ukraine, Kiev, May 31-June 4, 2015 - ISBN 978-617-696-339-4, KIEV, 2015 – Vol 2. pp 555-560.

5. Дерев'янко І.В. Оцінка техногенного родовища електротермічного виробництва карбіду кремнію з метою вилучення металургійного SiC і графіту / И.В. Дерев'янко, О.В. Жаданос // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Першого науково- практичного семінару (10–14 листопада 2014 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2014. – с. 150-154.

6. Исследование минералогического состава и металлургической характеристики продуктов обогащения фосфорита Малокамышевского месторождения, как сырья для выплавки феррофосфора / М.И. Гасик, А.Ю. Пройдак, А.В. Жаданос, Т.А. Олейник, Н.Г. Рудой // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Першого науково- практичного семінару (10–14 листопада 2014 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2014. – с. 150-154.

7. Деревянко И.В. Исследование механизма перераспределения примесных оксидов в процессе получения карбида кремния / И.В. Деревянко, О.И. Поляков, А.В. Жаданос // Сб. статей по материалам ІІ-ой Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 17-21 декабря 2012, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 88-91.

8. Жаданос А.В. Исследование теплоэнергетических процессов производства карбида кремния в печи сопротивления на основе математического моделирования / А.В. Жаданос, И.В. Деревянко // Сб. статей по материалам ІІ-ой Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 17-21 декабря 2012, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 92-94.

9. Куцин В.С. Математическая оценка эмиссии диоксида углерода при производстве марганцевых ферросплавов / В.С. Куцин, А.В. Жаданос, И.В. Деревянко // Сб. статей по материалам ІІІ-ей Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 17-21 декабря 2013 г., Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 34-36.

10. Жаданос А.В. Ситуационная модель технологических операций на участке внепечной обработки стали / А.В. Жаданос, И.В. Деревянко, О.Н. Кукушкин // Сб. статей по материалам IV-ой Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 16-19 декабря 2014 г., Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 32-35.

11. Панченко А.И. Математическая модель управления корректировкой химического состава подшипниковой электростали на установке ковш-печь / А.И. Панченко, А.С. Сальников, Л.Н. Скрипка, А.В. Жаданос, М.И. Гасик // Металлургическая и горнорудная промышленность: научно-технический и производственный журнал. - Днепропетровск: ООО “Укрметаллургинформ “НТА”, 2010. - №6 – С. 31-36.

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтов

Історія кафедри

Випускники кафедри

Досягнення колективу

Наукова діяльність

Працевлаштування випускників

Наукова школа "Електрометалургія"

Акредитація освітніх програм

Відомості щодо викладачів кафедри електрометалургії, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Силабуси

Освітнi програми

Тематика випускних кваліфікаційних робіт студентів

Дистанційне навчання

Завідувачи кафедрою (історія)

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення