UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Гладких Володимир Андрійович photo

Гладких Володимир Андрійович

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: кафедральный

Телефон : +380562362105

Кімната : 7

ГЛАДКИХ Володимир Андрійович народився 9 червня 1941 року в м. Мелітополь Запорізької області. Кандидат технічних наук (1974 р.), доцент (1979 р.), заступник завідувача кафедрою з навчальної роботи (з 1979 р.), професор кафедри електрометалургії (1994 р.), доктор технічних наук (1995 р.), професор (1995 р.), вчений секретар академії (1996 р.), академік Академії наук Вищої школи України (2001 р.), лауреат премії ім. Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи України (2005 р.).

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут з відзнакою у 1968 р. і працює з цього року в ДМетІ (тепер НМетАУ). Основні напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності: дослідження рівноваги бінарних та тернарних систем, природи хімічного зв'язку марганцю, кремнію та фосфору у мономінеральних різноманітностях, природних та штучних оксидних матеріалів на базі марганцю; дослідження термодинаміки та кінетики вуглецевовідновних процесів; отримання легуючих та модифікаторів на основі рідкоземельних металів, титану і ванадію; впровадження у виробництво технології виплавки феросилікомарганцю з використанням вторинної сировини та середньовуглецевого феромарганцю силікотермічним способом.

Кількість наукових праць - 212, має 18 винаходів та патентів, 6 з яких впроваджено у виробництво. Підготовлено у співавторстві 8 навчальних посібників та один підручник. Основні публікації: "Термодинамические и кинетические особенности восстановления марганца и кремния из шлаков насыщенных кремнеземом" // Восстановительные процессы в производстве ферросплавов. М.: Наука, 1977, с. 66-71; підручник "Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов" - Днепропетровск: Системные технологии, 2004. - 736 с. Педагогічною діяльністю займається з 1978 р. на посадах асистента кафедри електрометалургії, доцента, а потім професора.

Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації. З 1985 по 1988 роки працював в Алжирській Народно-Демократичній Республіці завідувачем кафедрою металургії Анабінського університету.

Нагороджений медалями "За освоение целинных земель" - 1966 г., "Ветеран труда" - 1989 г., а також відзнакою НМетАУ.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтов

Історія кафедри

Випускники кафедри

Досягнення колективу

Наукова діяльність

Працевлаштування випускників

Наукова школа "Електрометалургія"

Акредитація освітніх програм

Відомості щодо викладачів кафедри електрометалургії, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Силабуси

Освітнi програми

Тематика випускних кваліфікаційних робіт студентів

Дистанційне навчання

Завідувачи кафедрою (історія)

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення