UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

ДО 90-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ НМЕТАУ

ДО 90-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ НМЕТАУ

Перша кафедра електрометалургії у вищих навчальних закладах країни була організована в 1925 році у складі Дніпропетровського гірничого інституту.

Ініціатором створення кафедри і першим завідувачем кафедри був доцент кафедри металургії сталі ДГІ, випускник металургійного факультету Катеринославського гірничого інституту Тельний Степан Іванович, який доклав багато сил і енергії для створення та розвитку кафедри як кузні кадрів для молодої електрометалургійної промисловості.

З 1930 р. кафедра електрометалургії у складі організованого в цьому ж році Дніпропетровському металургійному інституті. У період 1930 - 1941 р.р. зав. кафедрою С.І. Тельний і доц. С.Й. Хитрик з творчим колективом кафедри створили базу для проведення навчальної та наукової роботи. Суміщаючи посади директора з наукової роботи ДМетІ і завідувача кафедри, С.І. Тельний створив наукову школу і керував усією науково-дослідною роботою інституту.

Серед випускників кафедри в період 1930-1941г.г. - ціла плеяда інженерів, які згодом стали видатними вченими і керівниками великих металургійних підприємств. Їх внесок у розвиток теорії і технології чорної і кольорової металургії відзначений присудженням Ленінської премії, якою удостоєні: Лешке Г.П. - заступник міністра кольорової металургії, Трегубенка О.Ф. - директор заводу «Дніпроспецсталь», Шульте Ю.А. - проректор Запорізького машинобудівного інституту, Бабенко В.В. - головний інженер проектного інституту «Діпросталь» (м.Харків).

Науково-педагогічний авторитет кафедри в галузі підготовки інженерів-електрометалургів для створюваної в тридцяті роки електрометалургійної промисловості країни був високим. Починаючи з 1932 р., у зв'язку зі спорудженням на Уралі електросталеплавильних заводів, за рішенням директивних органів країни в ДМетІ на кафедру електрометалургії відправляли студентів груп 4-го курсу Уральського індустріального інституту (УПІ) для здобуття освіти інженерів за фахом електрометалургія сталі та феросплавів. Захист дипломних проектів відбувався в УПІ за участю в комісії доцоцента С.Й. Хитрика.

Після визволення м. Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників з 1943 по 1973 р.р. колектив кафедри електрометалургії очолював С.Й. Хитрик, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки.

За роки наукової та педагогічної роботи С.Й. Хитрик, колектив кафедри вклали багато праці у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі феросплавного і електросталеплавильного виробництва, кольорової металургії і абразивної промисловості. За рішенням директивних органів були створені Проблемна лабораторія феросплавів, за рішенням Держкомітету з координації наукових досліджень три лабораторії галузевих міністерств чорної, кольорової металургії та верстатобудівної промисловості.

Під його безпосереднім керівництвом десятки його учнів захистили кандидатські і докторські дисертації, присвячені вирішенню актуальних проблемних завдань на Запорізькому, Нікопольському, Стахановському феросплавних заводах, електрометалургійному заводі «Дніпроспецсталь», Дніпровському алюмінієвому заводі та Запорізькому абразивному комбінаті.

Значний внесок у розвиток теорії і практики електрометалургії, підготовки інженерних і наукових кадрів внесли д.т.н., проф. Чуйко М.М. (1903 - 1983г.г.), докторант, к.т.н. Єм П.А. (1925 - 1967 р.р.). Результати багаторічної наукової діяльності М.М. Чуйко опублікував у ряді монографій, у багатьох статтях. Новизна і промислова корисність розроблених технологій захищені десятками авторських свідоцтв. Під їх керівництвом були підготовлені висококваліфіковані фахівці та науковці вищої кваліфікації. З 1973 р кафедру очолює Гасик М.І.

У 80-ті та наступні після розпаду Союзу роки науково-педагогічний колектив кафедри зосередив свою діяльність на вирішенні нових актуальних завдань у сфері підвищення якості підготовки інженерів, наукових кадрів високої кваліфікації та вирішення ряду принципово важливих проблемних завдань у сфері вдосконалення діючих і розробки нових технологічних процесів у електрометалургійнії галузі країни.

Колектив кафедри вшановує пам'ять докт. техн. наук, професорів кафедри, які передчасно пішли з життя: Ємліна Б.І. (1925 - 1989.), Кадінова Є.І. (1926 - 2002), Кучера А.Г. (1930 - 2001), Шифріна В.М. (1935 - 2004), Мироненка П.Ф. (1945 - 2007), Рабиновича О.В. (1935 - 2012).

Напружена творча діяльність багатьох випускників кафедри відзначена державними нагородами. Чотири випускники - лауреати Ленінської премії, 22 -Державної премії України, 17 - премій Ради міністрів СРСР. Високого звання Заслуженого діяча науки і техніки удостоєні чотири випускники кафедри.

Колектив кафедри у творчій співдружності з фахівцями електрометалургійних заводів, науково-дослідних і проектних інститутів видав 54 наукові монографії, 16 підручників, які, у тому числі, вийшли в США, КНР, Росії. Автори монографій нагороджені преміями імені видатних учених-металургів, академіків НАН України: Є.О. Патона, З.І. Некрасова, М.М. Доброхотова.

Свій 90-річний ювілей науково-педагогічний колектив кафедри електрометалургії зустрічає у складі: зав. кафедрою академіка НАН України, професора М.І. Гасика; докторів техн. наук, професорів: В.А. Гладких, А.М. Овчарука, О.Г. Гріншпунта, В.Л. Зубова, Г.М. Трегубенка; канд. тенх. наук, доцентів: А.П. Горобця, О.Г. Ганцеровського, А.М. Головачова, І.В. Дерев'янка, О.В. Жаданоса, Ю.О. Бубликова, Є.І. Цибулі, А.Ю. Пройдака, В.П. Коноваленка; ст. викладача Г.А. Полякова; асистентів: А.В. Рубана, О.Ю. Тарана, С.М. Підгорного; ст. наук. співробітника О.Д. Переверзєва, мл. наук. співробітників І.В. Цвєткова, І.В. Трунової. В аспірантурі навчаються: Ю.В. Климчик, О.В. Яковицький, Д.С. Овчарук, О.В. Замковой. В організації навчального процесу велику допомогу надає навчально-допоміжний персонал у складі: Л.Є. Попової, І.А. Федяєвої, Н.П. Терешкової, І.А. Музики. Підготовка магістрів на кафедрі ведеться за спеціальностями «Електрометалургія сталі та феросплавів» і «Металургія кольорових металів»

Незважаючи на складне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та виконання науково-дослідних робіт, колектив кафедри електрометалургії націлений на активізацію всієї багатогранної діяльності в галузі підготовки магістрів, аспірантів, докторів і вирішення важливих для електрометалургійної галузі країни завдань. Готуються до видання нові монографії і підручники, наукові статті, і патенти на винаходи.

 

М. І. Гасик, докт. техн. наук, проф., академік НАН України, завідувач кафедри електрометалургії НМетАУ

Інформаційні повідомлення 13.12.2015


Кафедра електрометалургії


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтов

Історія кафедри

Випускники кафедри

Досягнення колективу

Наукова діяльність

Працевлаштування випускників

Наукова школа "Електрометалургія"

Акредитація освітніх програм

Відомості щодо викладачів кафедри електрометалургії, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Освітнi програми

Тематика випускних кваліфікаційних робіт студентів

Дистанційне навчання

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення