UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Випускники кафедри

Протягом 82 років кафедра веде підготовкуфахівців вищої кваліфікації. За весь період кафедрою підготовлено більш ніж 120 кандидатів и23 доктора технічних наук.

Випускники кафедри  працюють в академічних і проектних інститутах, на промислових підприємствах на посадах начальників цехів та відділів. 

Завдяки  високому  рівню підготовки ряд випускників  кафедри о біймають посадикерівників крупних  електрометалургійних підприємств, наукових, навчальних і проєктних організацій, серед яких.

·       Бабенко В.Т. лауреат Ленінської премії, канд. техн. наук, провідний спеціаліст інституту "Гіпросталь";

·       Бєлан В.Д. головний інженерВАТ ЗФЗ”, лауреатДержавної премії України (1998);

·       Гаврилов В.О. – академік АІН України,канд. техн. наук, директор ВАТЗФЗ, лауреат Державної премії України (1998);

·      Гріншпунт О.Г. - доктор технічних наук, професор, працював на кафедрі електрометалургії з 1968 по 2019 р.р.

·       Зубанов В.Т. – канд. техн. наук, директорВАТ “НЗФ”;

·       Казачков І.П. докт. техн. наук, професор, проректор з наукової роботиЗапорізького індустріального інституту (нині Запорізька державна інженерна Академія України), завідувач кафедри електрометалургії;

·       Коваль О.В. – академік АІН України, д.т.н., професор, голова правління ВАТНЗФ, лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1991) и лауреат Державної премії України (1998);

·       Коломоець В.Т. – канд. техн. наук, начальник управління кольорової металургії та феросплавів Мінпромполітики України;

·       Кравченко В.А. докт. техн. наук, професор, начальник тех. відділу ЗФЗ, зав. відділу феросплавів інституту УкрНДІСпецсталь;

·       Крамаров А.Д. – докт. техн. наук, професорПівнічно-Західного політехнічного інституту;

·       ЛагуновЮ.В. – канд. техн. наук, директор УкрВНИИАШ.

·       Лейбензон С.А. – канд. техн. наук, зам. головногоінженера заводу "Дніпроспецсталь";

·       Люборець І.І. – канд. техн. наук,головний інженер ВАТ “НЗФ”, лауреатДержавної премії України (1998);

·       Матюшенко В.І. – канд. техн. наук, директорВАТ “НЗФ”;

·       Матюшенко М.К. – директорВАТ “ЗФЗ”;

·       Мошкевич Є.І. – канд. техн. наук, начальник технічного відділу заводу"Дніпроспецсталь", лауреат премії Совміну СРСР (1984);

·       Острик П.М. – академік АІН України, докт. техн. наук, професор, зав. кафедрою порошкової металургії НМетАУ;

·       Перевязко О.Т. канд. техн. наук, доцент Севастопольського політехнічного інституту;

·       Петрунов В.С. канд. техн. наук, старший науковий співробітник лабораторії електротермії неорганічних матеріалів.

·       Погорєлий О.Д.– докт. техн. наук, професор, зав. кафедри теорії металургійних процесів Північно-Кавказького гірничо-металургійного інституту;

·       Порада О.М. – Герой Соціалістичної Праці, доктор технічних наук, професор, академік АІН Україны, лауреат Державної премії України (1996), директор ВАТ “ЗАК”;

·      Рабинович А.В. – докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой цветных металлов НМетАУ, лауреат Государственной премии Украины (1996);

·       Старов М.І. головаобласного профсоюзу рабітників вищої школи та наукових установ;

·       Ткач Г.Д. – докт. техн. наук, начальник техвідділу ВАТ “НЗФ”, лауреатДержавної премії України (1998);

·       Трегубенко О.Ф. – директор заводу "Дніпроспецсталь", лауреат Ленінської премії;

·       Шамиль Ю.П. – главный металлург завода "Дніпроспецсталь".

·       Шульте Ю.А. докт. техн. наук,професор, член-кореспондент НАН України, проректорз наукової работи Запорізького машинобудівного інституту;

·       Чернега М.І. директор Ключевського заводу феросплавів, лауреат премії Совміну СРСР (1984). 

 ·      Галицький Ю.А.канд. техн. наук, доцент кафедри металургії чорних металів ЗДІА;

·       Гриненко В.І. – докт. техн. наук, лауреат Державної премії Республіки Казахстан, директор департаменту технологічної експертизи та сировинних проектів керуючої компаніїРусАл (з. 2005 р.);

·       Касьян В.В.– канд. техн. наук,відповідальний робітник Кабінету Міністрів України;

·       КацЛ.М. – докт. техн. наук, професор МІСІС, лауреат премії Ради міністрів СРСР (1988);

·       Лапін Е.В. – головний інженер ВАТНЗФ;

·       Лисенко Г.В. – головний інженер проектуГіпросталь;

·       Нефедов Ю.А. – академік АІН України, докт. техн. наук, професор кафедри кольорових металів, лауреат Державної премії України (1996);

·       Ольшанський В.І. – директор з виробництва та технології ВАТНЗФ;

·       Сезоненко О.М. – технічний директорВАТЗФЗ;

·       Уголков В.А. – головний технолог сталеплавильного відділу Укрдіпромез, лауреат Державної премії України (1996);

·       Швець О.М.головний інженер проектуГіпросталь;

·       Шепель Г.Г.канд. техн. наук, директор НДІ трубної промисловості;

·       ШестаковськийО.Ф. канд. техн. наук, лауреат премії Совету Міністрів СРСР, начальник феросплавного відділу інститутуГіпросталь;

·       Шуваєв С.П. – голова правління ВАТОГЗК.Випускники кафедри працюють в академічних і проєктних інститутах на промислових підприємствах на посадах начальників цехів та відділів.  

Випускникикафедривідзначенівисокими нагородами:

 Вгору: Випускники кафедри


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтов

Історія кафедри

Випускники кафедри

Досягнення колективу

Наукова діяльність

Працевлаштування випускників

Наукова школа "Електрометалургія"

Акредитація освітніх програм

Відомості щодо викладачів кафедри електрометалургії, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Освітнi програми

Тематика випускних кваліфікаційних робіт студентів

Дистанційне навчання

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення