Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Тарасевіч Ірина Григорівна photo

Тарасевіч Ірина Григорівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: i.g.tarasevich@ust.edu.ua

Телефон : (+38056) 3748248

Кімната : 159

ТАРАСЕВІЧ Ірина Григорівна

ОСВІТА

Державна металургійна академія України, механіко-машинобудівний факультет у 1998 р. Спеціальність: Автоматизація технологічних процесів і виробництв. Кваліфікація: Інженер по автоматизації.

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук. Диплом ДК № 003329 від22.12.2011 р. Наукова спеціальність: 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Тема дисертації: «Удосконалення процесу випалу вапняку на основі управління режимом завантаження шахтної протитокової печі».

НАУКОВІ ЗВАННЯ

Доцент по кафедрі автоматизації виробничих процесів. Атестат 12ДЦ № 032944 від 30.11.2012 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ)

1.XIV Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Нобелівськими Лауреатами: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу». Стажування в обсязі 180 академічних годин (6 кредитів ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти / 0,5 кредита ECTS: з 09 червня по 22 липня 2023 року. Міжнародний сертифікат №14 180/ 22 липня 2023 року засвідчує отримання Міжнародного освітнього гранту №EG/U/22-23/06/08 від International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem - Beijing) в рамках Міжнародного освітнього проекту «Схід-Захід» та присвоєння кваліфікації «Міжнародний Викладач», 22.07.2023.

2.Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти (ЦРПО), м.Дніпро, 2023 р. Педагогічний навчально-практичний семінар на тему: «Комунікативна компетентність викладача». Стажування з 27 березня 2023 року по 07 квітня 2023 року. Сертифікат № 44165850/205-23 від 07.04.2023.

3.Онлайн стажування на базі Politechnika Białostocka,  організатор European League of Professional Development (ELPD). Тема: "Інноваційний підхід у галузі технічних наук: сучасний стан та перспективи розвитку". Мета стажування – поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських технічних університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному технічному університеті. Стажування в обсязі 180 академічних годин: з 17 травня по 25 червня 2021 року.  CERTIFICATE №19 of completion of an international postgraduate  practical internship, Bialystok, 25.06.2021.

4. Онлайн стажування на порталі дистанційного навчання Udemy, https://www.udemy.com/course/factory-automation-using-plc-logics/. Udemy Inc. 425 2nd Street Suite 250 San Francisco, CA 94107 United States. Тема: "Автоматизація виробництва з використанням логіки ПЛК. Засвоєння сучасних інструментів роботи з Інтерактивною 3D-платформою для створення і моделювання систем промислової автоматизації". Стажування в обсязі 7 академічних годин: з 12 квітня по 16 квітня 2021 року. Certificate of Completion no: UC-bde55ca7-8691-4ff4-b85f-5b6dc2a15ecb This is to certify that Iryna Tarasevich successfully completed 7 total hours of Factory Automation using PLC Logics online course on April 16, 2021. Certificate url:ude.my/UC-bde55ca7-8691-4ff4-b85f-5b6dc2a15ecb, 16.04.2021.

5.Національна металургійна академія України, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів,  м.Дніпро, 2021 р. Тема: «Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання».  Стажування з 01 лютого 2021 року по 26 лютого 2021 року. Сертифікат №84/379 від 26.02.2021.

6.Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,  м.Дніпро, 2019 р. Тема: «Розширення та оновлення теоретичних і практичних навичок щодо сучасного підходу вивчення дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 - автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології». Стажування з 01 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року. Довідка про підсумки стажування, реєстраційний №41/19 від 31.12.2019.

7.Навчальний центр «Освітні ресурси та технологічний тренінг» (ОРТ), м. Дніпро, 2019 р. Тема: «Освоєння сучасних інструментів роботи з растровою і векторною графікою, моделюванням, 3D-проектуванням, візуалізацією та поліграфічною версткою із застосуванням розповсюджених графічних пакетів: Adobe Photoshop&Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, 3Ds Max». Стажування з 12 вересня 2019 року по 05 січня 2020 року. Сертифікат міжнародного зразка SCHDP4IT36 №179965 від 05.01.2020, КДЦ «Менора», офіс №1105, «ОРТ-Дніпро».

ДИСЦИПЛІНИ:

1.Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації

2.Програмування прикладних задач на С++

3.Теорія автоматичного керування

Основні наукові напрями  – дослідження та створення систем управління тепловими металургійними агрегатами та дрібносортними прокатними станами у реальному часі, моделювання їхньої роботи із застосуванням сучасних програмних засобів.

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

scopus.jpg bez_nazvaniya.png orsid.png