Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Кваліфікації

Бакалавр, магістр

Навики

Випускники отримують кваліфікацію менеджер-економіст і можуть посідати посади вищого управлінського персоналу на підприємствах і установах різних форм власності (корпораціях, концернах, асоціаціях, спільних підприємствах, біржах, акціонерних товариствах, митницях, посередницьких фірмах), що займаються зовнішньоекономічною і зовнішньоторговельною діяльністю.

 

Опис

Випускники спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" готуються для організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної і науково-дослідної діяльності на підприємствах, організаціях і установах, що займаються зовнішньоторговельною і зовнішньоекономічною діяльністю, а також для роботи на митницях, митних управліннях і установах, біржах.