Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра філософії та політології

Побочий Іван Андрійович photo

Завідувач кафедри: Побочий Іван Андрійович

Контакти:

Адреса Кафедра філософії та політології, НМетАУ, к. 483, пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, Україна, 49600.

E-mail: ipobochij@gmail.com

Телефон: +380 56 3748474На кафедрі працює 6 викладачів, один з них має вчений ступінь доктора наук (Doctor habilitus), 4 кандидати наук (Ph.D.), один старший викладач.Викладачі кафедри читають студентам і аспірантам такі навчальні дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка», «Етика і естетика», «Політологія», «Соціологія», «Практична політологія», «Історія та культура України», «Українська мова як іноземна», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».