UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Факультет комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації

Савчук Лариса Миколаївна photo

Декан: Савчук Лариса Миколаївна

Контакти:

Адреса НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, корпус 1, поверх 5, кімната 526, м. Дніпро, 49600, Україна

E-mail: dialog.aktiv@gmail.com

Телефон: (+38056)-746-31-64Факультет комп'ютерних систем, енергетики і автоматизації був створений у лютому 2006 .На факультеті працює 142 викладача, серед яких 18 професорів, докторів наук та 68 доцентів, кандидатів наук.На кафедрах факультету 11 предметних аудиторій (673 м2), 22 лабораторій (1178 м2),19 комп'ютерних класів.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за наступними напрямами

- економічна кібернетика;

- комп'ютерні науки;

- автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

- теплоенергетика;

- металургія.

 


Факультет комп'ютерних систем, енергетики і автоматизації був створений у лютому 2006 року. До складу факультету входять 6 кафедр:

автоматизації виробничих процесів;

промислової теплоенергетики;

економічної інформатики;

інформаційних технологій i систем;

прикладної математики та обчислювальної техніки.

Всі кафедри, окрім кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки, є випускаючими.

Кафедра економічної інформатики здійснює підготовку фахівців за напрямом "Економічна кібернетика". Навчання за цією спеціальністю надає унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста і математика, програміста і аналітика. Фахівець з економічної кібернетики аналізує, моделює, прогнозує бізнес-процеси, готує управлінські рішення, які менеджер впроваджує у практику виробничої діяльності. Очолює кафедру професор, кандидат економічних наук Савчук Лариса Миколаївна.

На кафедрі автоматизації виробничих процесів ведеться підготовка фахівців за напрямом "Автоматизація". Це одна із досвідчених кафедр факультету, яку очолює кандидат технічних наук, доцент, лауреат Державної премії України Єгоров Олександр Петрович.

Кафедру інформаційних технологій і систем очолює професор, доктор технічних наук Михальов Олександр Ілліч. На цій кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом "Комп'ютерні науки".

Кафедра теплотехніки і екології металургійних печей, яку очолює доцент, кандидат технічних наук Єрьомін Олександр Олегович, має 75-річну історію і значні наукові і педагогічні традиції, що покладені професорами Семікіним І. Д. та Тайцем М. Ю. Кафедра готує магістрів, спеціалістів і бакалаврів за напрямом "Металургія" (спеціальність "Промислова теплотехніка").

Кафедра промислової теплоенергетики, завідувачем якої є професор, доктор технічних наук Губинський Михайло Володимирович, готує бакалаврів,спеціалістів та магістрів за напрямом "Теплонергетика". Специаліст- теплоенергетік вивчає наступні інженерні дисципліни: теорія тепло- і масопереносу, термодинаміка, гидрогазодінаміка, теорія і технологія спалювання палива, комп'ютерне моделювання теплових процесів, енергоефективні технології, основи екології. На власний вибір студенти можуть спеціалізуватися в наступних областях: енергопостачання і кондиціонування, енергопостачання і екологія в промисловості і комунальному господарстві. Магістри можуть поступити в аспірантуру з метою підготовки і захисту дисертації за фахом "Металургія" або "Технічна теплофізіка і промислова теплоенергетика".

Кафедра прикладної математики і обчислювальної техніки займається підготовкою студентів академії в галузі прикладних математичних і комп'ютерних наук. Очолює кафедру професор, кандидат технічних наук Швачич Геннадій Григорович. Кафедра має сучасні комп'ютерні класи, висококваліфікованих викладачів, значний досвід роботи. Це дозволяє комп'ютеризувати практично всі дисципліни кафедри і ефективно організовувати навчальний процес.

Декан факультету, професор, кандидат економічних наук Савчук Лариса Миколаївна.

Заступник декану з навчальної роботи Скороход Олександра Борисівна, доцент кафедри економічної інформатики.

 

Секретарі деканату:

Шилінгова Вікторія Аркадіївна;

Боженко Юлія Петрівна;

Марченко Катерина Владиславівна.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за наступними напрямами та спеціальностями:

Напрям: "Економічна кібернетика", спеціальність: "Комп'ютерні технології в економіці" та "Інформаційний бізнес" .

Напрям: "Комп'ютерні науки", спеціальність: "Інформаційні управляючі системи та технології", та "Комп'ютерні технології дизайну".

Напрям: "Металургія", спеціальність: "Менеджмент та інноваційні теплотехнології".

Напрям: "Теплоенергетика", спеціальність: "Економіка та екологія теплоенергетики" та "Газопостачання та кондиціювання".

Напрям: "Автоматизація", спеціальність: "Автоматизація виробничих процесів".

За напрямом "Економічна кібернетика" та "Комп'ютерні науки" на факультеті здійснюється підготовка студентів з вадами слуху.

Науковий та педагогічний потенціал. На факультеті працює понад 140 викладачів, серед яких 14 професорів, докторів наук та 56 доцентів, кандидатів наук.

Матеріально технічна база. Площа приміщень, що займають підрозділи факультету складає понад 3000 м2. На кафедрах факультету 11 предметних аудиторій (673 м2), 22 лабораторій (1178 м2),19 комп'ютерних класів, в яких розташовано 222 сучасних комп'ютера.

 


Кафедри:

Кафедра інформаційних технологій і систем (ІТС)

Кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП)

Кафедра промислової теплоенергетики

Кафедра економічної інформатики

Кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація