UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

XV Міжнародна конференція - Болгарія

«Стратегія якості в промисловості й освіті»

03 червня - 06 червня 2019 р.*Технічний університет - Варна (м. Варна, Болгарія)

/* - без урахування дат прибуття і розміщення учасників/

 Шановні колеги! Запрошуємо до участі в ХV-й Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості й освіті» (план МОН України міжнародних конференцій - 2019, поз. №285 ). Учасники  матимуть змогу пройти науково-педагогічне стажування /з отриманням сертифікату ТУ-Варна/ за міжнародною програмою професійного розвитку. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Інформаційні повідомлення 18.03.2019


Завантажити бланк заявки та інші документи (файли):

01-Інформ. лист   02-Вартість послуг   03-Інф. про стажування     04-Заявка-ОЧНО    05-Заявка-ЗАОЧНО      06-Приклад оформлення статті (доповіді)

  

Міністерство освіти і науки України

Національне агентство акредитації України

Національна металургійна академія України /НМетАУ/

Технічний університет –ТУ Варна /Болгарія/

Університет Алгарве Фаро /Португалія/

Технічний університет – Відень /Австрія/

Інститут Інтегрованих форм навчання НМетАУ

Національний авіаційний університет /Україна/

Дніпровський освітній центр

Харківський торгово-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

 

XV Міжнародна конференція  

«Стратегія якості в промисловості і освіті»

3 червня - 6 червня 2019 р.*

Технічний університет - Варна

м. Варна, Болгарія

 *без урахування термінів прибуття/вибуття, розміщення та стажування учасників

 Основні напрями роботи конференції

1. Якість в промисловості:

-     результати теоретичних і прикладних наукових досліджень, інноваційні розробки і технології для базових галузей промисловості;

-     сучасні технології та обладнання для підприємств металургії, машинобудування, енергетики та інших галузей;

-     перспективні конструкційні матеріали і перспективні технології обробки матеріалів;

-     традиційні та альтернативні джерела енергії для промисловості та побутових потреб;

-     енергозберігаючі технології у промисловості;

-     екологія і охорона навколишнього середовища;

-     питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в промисловості;

-     технологічні фактори забезпечення конкурентоспроможності на локальних і глобальних ринках.

 2.  Якість в освіті:

-    міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;

- інноваційні технології в освіті, розвиток наукової та інноваційної діяльності;

- сучасні підходи до модернізації структури і змісту освіти;

-    підготовка, перепідготовка та підвищення підвищення кваліфікації кадрів для промислових підприємств в сучасних умовах, забезпечення доступності та безперервності освіти;

-    підвищення ефективності взаємодії вищих навчальних закладів з роботодавцями й бізнесом;

-    управління якістю освітніх послуг;

-    питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в освіті.

 3.  Інформаційні технології в промисловості й освіті:

-    проблеми підготовки фахівців з інформаційних технологій;

-    інформаційні системи в промисловості, інформаційна безпека та захист інформації;

-    автоматизоване управління технологічними процесами та інтегровані виробничі системи;

-    інформатизація й комп’ютеризація навчального процесу, програмно-технічні комплекси й технології;

-    програмно-технічне забезпечення різних форм навчання, в т.ч. дистанційного;

-    CAD/CAM/PDM-системи і комп’ютерна графіка в навчальних закладах і в промисловості;

-    технології розробки, експертиза якості програмних продуктів;

-    проблеми охорони прав інтелектуальної власності на програмні продукти;

-    проблеми оприлюднення результатів наукових досліджень, трансферу наукових розробок і технологій.

 4.  Теоретичні й прикладні аспекти розвитку економічної теорії та її інноваційно-інвестиційний потенціал в сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості:

-    сучасні проблеми економічної теорії і актуальні проблеми сучасної економіки;

-    проблеми залучення інвестицій в розвиток бізнесу і промисловості;

-    антикризові програми в реальному секторі економіки;

-    питання фінансового менеджменту і оподаткування;

-    економіка праці і управління персоналом;

-    прикладні інструменти бережливого управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

-    економіка праці і управління персоналом;

-    прикладні інструменти бережливого управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

-    економічні аспекти впровадження систем управління якістю;

-    інноваційні аспекти модернізації економіки і конкурентна політика в сучасних умовах - міжнародний досвід і вітчизняна практика;

-    теоретичний базис конкурентоспроможності підприємств.

 

Мови конференції

Основні робочі мови конференції - українська, болгарська, англійська, російська.

В період конференції, за основними її напрямами, на базі ТУ Варна буде проводитися стажування в обсязі 4 кредити (120 академічних годин аудиторна і самостійна робота) з видачею сертифіката.

 

 Важливі дати:

Надання статей (тез доповідей)                             – до 04 травня 2019 р.

Термін подання заявки і оплата очної участі           – до 12 травня 2019 р.

Подача документів на оформлення візи                 – до 10 травня 2019 р.

Оплата очної участі                                                – до 15 травня 2019 р.

 

 Контактна інформація

Секретар конференції (м. Дніпро):

к.т.н. Ступак Юрій Олександрович

моб. +38 067 250-60-26;  +38 095 254-76-52

Тел/ факс +38 0562 47-18-87

e-mail:

 

Завантажити бланк заявки та інші документи (файли):

01-Інформ. лист      02-Вартість послуг      03-Інф. про стажування       04-Заявка-ОЧНО       05-Заявка-ЗАОЧНО      06-Приклад оформлення статті (доповіді)

 

Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Учбові матеріали

Історія

Кафедри

Нікопольський ф-т

Конференції

Корисне