Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Річний звіт за 2017 рік про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного


Додатки

Річний звіт за 2017 рік.pdf (richniy_zvit_pro_vikonannya_kriteriyiv_nadannya_ta_pidtverdzhennya_statusu_natsionalnogo.pdf 2462 kb)Вгору: Річнi звіти