UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Бібліометрика Української науки

              Сьогодні дедалі актуальнішим стає отримання узагальненої інформації про стан науки України за галузевими, відомчими та регіональними показниками.

              Вирішення цього завдання потребує вітчизняної наукометричної надбудови над бібліометричною платформою, в якій достатньо повно представлено публікації українських учених. В якості такої платформи для реалізації проекту було обрано систему Google Scholar, позитивними рисами якої є некомерційність і спрямованість на охоплення наукових публікацій усіх країн, усіма мовами та з усіх галузей знань.

             Архітектура інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика Української науки» (профілі в Google Scholar і масив бібліометричних даних з апаратом аналітичних обчислень) дає підстави стверджувати, що вона є наукометричною надбудовою над розпорошеними в Google Scholar бібліометричними профілями суб’єктів і об’єктів вітчизняних документальних комунікацій. Система забезпечує пошук та впорядкування вихідних даних у галузевому (математика, фізика, економіка), географічному (регіон, місто) та відомчому (академічна установа, вищий навчальний заклад) аспектах.

Сортування вихідної інформації здійснюється за індексом Гірша, а в межах одного індексу – за алфавітом. Ця інформація є основою для підготовки аналітичних матеріалів про публікаційну активність вчених, колективів та їх розподілу за галузями знань, установами, відомствами, регіонами.    

                                        

Бібліометрика Української науки

 

 Вгору: Публікаційна активність науковців академії


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Керівництво

Основні напрямки наукової діяльності

Спеціалізовані вчені ради

Новини

Наукові школи

Наукові розробки

Виставкова діяльність

Рада молодих вчених

Студенська наука

Аспірантура

Освітньо-наукові програми PhD

Докторантура

Винахідницька діяльність

Конкурси МОНУ на бюджетне фінансування

Наукові заходи і видавнича діяльність