UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

2018 рік

  1. В.В. Бинкевич, Г.Ф. Бинкевич, Л.М. Савчук, І.В. Усиченко, Р.В. Савчук. Кибернетика: между прошлым и будущим: монографія. – Дніпро: Журфонд, 2018. – 108 с.

  2. Лучанінова О.П. Виховання майбутнього фахівця у вищому технічному навчальному закладі: теорія і практика: монографія. – Дніпро, Пороги, 2017.   404 с.

  3. Молчанов Л.С., Нізяєв К.Г., Бойченко Б.М., Стоянов О.М., Синегін Є.В. Інноваційна технологія позапічної десульфурації залізовуглецевих розплавів: монографія – Дніпро: Середняк Т. К., 2018. – 118 с.

  4. Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія. за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. – 352 с.

  5. Бескаравайний Станіслав. Бытие техники и сингулярность.- М.: РИПОЛ класик, 2018. – 476 с. -  (FUTURUS).

  6. Мироненко М.А., Кириченко О.В., Свіренко С.О. Управління енергетичним підприємством на основі принципів концепції ощадливого виробництва. – Дніпро: «Ліра»,2018. – 96 с.

  7. Юдіна С.В., Золотарьова О.В. Фінансові ресурси домогосподарств: монографія. – Кам’янське: ДДТУ, 2018. – 176 с.(58,6 с.)

  8. Пройдак Ю.С., Куцова В.З., Ковзель М.А., Котова Т.В., Стеценко Г.П. Тонколистова сталь. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 311 с.

  9. Учитель О.Д.Учитель С.О., Хижняк В.Я., Пирогов Д.А., Шайда Р.П.. Системи управління  контролю в горно-металургійному комплексі: монографія – під. ред. д.т.н., проф. О.Д. Учителя. Дніпро: Вид-во ТОВ Акцент ПП, 2018.- 300с.

  10. Учитель О.Д., Засельский В.Й., Пополов Д.В., Засельський І.В.  Удосконалення технології та обладнання агломераційного виробництва: монографія.- Кривий Ріг: вид-во Р.А. Козлов, 2018.-184с.

 Вгору: Монографії


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Керівництво

Основні напрямки наукової діяльності

Спеціалізовані вчені ради

Новини

Наукові школи

Наукові розробки

Виставкова діяльність

Рада молодих вчених

Студенська наука

Аспірантура

Освітньо-наукові програми PhD

Докторантура

Винахідницька діяльність

Конкурси МОНУ на бюджетне фінансування

Наукові заходи і видавнича діяльність