Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Areas of research of the department

Напрямки досліджень кафедри

 

  1. Історичні, архівні та соціокультурні аспекти документознавства (проф. Михайлюк О.В., доц. Савченко С.В., доц. Прокоф'єва К.А)
  2. Українська Революція 1917-1921 рр.: соціокультурний, регіональний та церковно-історичний аспект (проф. Михайлюк О.В., доц. Савченко С.В.)
  3. Мовно-стилістичні, комунікаційні та термінологічні аспекти документознавства та інформаційної діяльності (доц. Савченко С.В.)
  4. Лінгводидактичні аспекти професійної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (доц. Решетілова О.М.)