National metallurgical academy of Ukraine

On-line education and consultation

  

ПІП, посада

Засіб дистанційної комунікації

Очні аудиторні консультації

Інструктивні матеріали щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання

 

 

 

Критерії, засоби і системи оцінювання контрольних заходів в умовах дистанційного навчання

Посилання для всіх студентських груп на розміщені в мережі Інтернет методичні матеріали по дисциплінах.

 

Савченко С.В.

доцент

 

Савченко С.В.

доцент

 

Розклад 3 семестр

(форма проведення: дистанційна)

 

Понеділок

9.45-11.05. Основи ДУ

11.30.12.50. ДІЗО

Вівторок

8.15-9.35. Основи ДУ

9.45.-11.05. ДІЗО

11.30-12.50. чисел. ДІЗО

serhijs@gmail.com

 

Вейбер+Телеграм

 

 

Zoom

 

 Понеділок, 14.30-15.30, С.В. Савченко (365 к.)

1.Заходимо в телеграм-канал викладача і скачуємо начальну літературу тієї дисципліни, яку ви вивчаєте.

2.Отримуємо завдання. Спілкуємося з викладачем через Вайбер і Телеграм.

3. Складаємо іспити за допомогою онлайн-спілкування (індивідуально через телеграм і вайбер, колективно - через Zoom)

4. З низки дисциплін проходимо онлайн-тестування в телеграм.

 

1.Отримання позитивних результатів за виконання тестових контрольних завдань в системі Telegram;

2. Критерії оцінювання за тестові завдання містяться на спеціальних закритих телеграм-каналах з тестовими завданнями по дисциплінах (від 36 до 54 завдань).

3.Система оцінювання 12-ти бальна. Кожна правильна відповідь має коофіцієнт (це сума, яку отримуємо поділивши 12 на кількість завдань). Неправильна відповідь не враховується при обліку остаточної суми.

2.Виконання індивідуального завдання (складання конспекту опрацьованої літератури);

3.Участь в лекційних та семінарських занняттях через Zoom;

4.Усна індивідуальна співбесіда через Zoom, Telegram, Viber за матеріалами лекцій та індивідуальних завдань.

 

 

Телеграм-канал з навчальними матеріалами для онлайн навчання : 

https://t.me/dockanall

(Назва каналу «Докуменознавство» та ін.)

https://t.me/joinchat/WBmOERhQdDeN_LCN

(Держ. упр.)

https://t.me/joinchat/3et23LXzocsyNGQy

 

(ДІЗО)

 

 

Михайлюк О.В.

професор

Вайбер 050 36 27 528 

mich_al@ukr.net

 

 

 

 

Телеграм-канал з навчальними матеріалами для онлайн навчання : 

https://t.me/michalukov

Решетілова О.М.

доцент

karunga@ukr.net  

Вайбер 0975850823

 

 

 

Телеграм-канал з навчальними матеріалами 

https://t.me/joinchat/AAAAAE9Xk7-_SkhlVMsjYQ

(Лінгвістичні основи документознавства)

https://t.me/joinchat/AAAAAEp9vYKhpK7yS611qg

(Документаційне забезпечення управління)

 

Прокофʼєва К.А.: 

доцент

Форма проведення дистанційна

Понеділок

1.Діловодство 8.15-9.35

2.Діловодство 9.45.-11.05

П'ятниця

2.Діловодство 9.45-11.05

3.Діловодство 11.30-12.50

canopa@i.ua

Вайбер: 09576079 

Середа 9.00-10.00 429 к.

(можливі зміни за домовленістю із студентами)

 

1.Лекційні, методичні, інструктивні тощо матеріали надсилаються викладачем особисто кожному студентові на електронну адресу.

2.У Вайбері створено групи (з кожної дисципліни) у складі викладача та студенської групи (потока).

3.Студенти опрацювують лекційний матеріал, роблять практичні задання. Спілкуються з приводу поточних питань через групу у Вайбері, телефоном, електронною поштою.

4.Надсилають виконані завдання викладачу у електронному вигляді. За потреби (завдання, що виконуються власноруч) приносять виконані роботи на кафедру (очна консультація).

 

1.Допуском до модульного конроля є виконання всіх практичних робіт (викладач перевіряє їх у електронному чи паперовому вигляді в залежності від характеру завдання або на бажання студента) та наявність власного конспекта лекцій з дисципліни.

2.Модульний контроль\оцінювання відбувається шляхом виконання модульних контрольних робіт. Білет контрольної роботи надсилається викладачем кожному студенту окремо від інших на електронну адресу в заздалегідь обумовлений термін. На виконнання завдання у студента є час, вичерпавши який, студент надсилає відповіді у групу Вайбера з цієї дисципліни.

3.Крітерії оцінювання з кожної дисципліни містяться у відповідних програмних течках (на кафедрі) та оголошуються викладачем у групі Вайбера та очно під час консультацій.

4.Система оцінювання – 12-ти бальна. Кожна вірна відповідь має коефіцієнт. Невірна відповідь, кілька відповідей на одне питання, виправлення у відповідях геть не зараховуються.

5.Для покращення оцінки модульного конроля можливо проведення усної бесіди з тем, опрацьованих самостійно, у групі вайбера (в режимі реального часу), телефоном, на очній консультацї.

6.Перескладання з незадовільного балу відбувається шляхом виконання іншого білету, вищий бал у цьому разі – 10.

 

У Вайбері створено окремі групи із кожної дисципліни у складі викладач та студентів, які зараз вивчають цю дисципліну.

Через групу Вайбера викладач збирає електронні адреси всіх студентів.

На електронну адресу кожному студенту особисто викладач надсилає повний конспект лекцій, методичні та інструктивні матеріали до практичних занять, потім білети модульного контролю.

Виконані практичні завдання студенти надсилають викладачу на електронну адресу або приносять на кафедру (очна консультація). Спілкування з приводу практичних робіт можливо електронною поштою, телефоном, на очній консультації залежно від характеру зауважень.

Відповіді модульного контролю студенти до визначеної дати\часу надсилають у відповідну групу у Вайбері.

 

  

 

 ____________________________________________