Национальная Металлургическая академия Украины

Учебно-методические семинары

Методичні семінари

 

Тема семінару

Доповідач

Дата проведення

Інноваційні методи організації та проведення профорієнтаційної роботи зі спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Доц. Прокоф’єва К.А.

 

 

 

 

 

Участь кафедри у роботі секцій та ради забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців у 2018 – 2019 навчальному році

Викладачі кафедри

 

 

 

 

Спеціальні історичні дисципліни в структурі фахової підготовки магістрів-документознавців

Доц. Савченко С.В.