Национальная Металлургическая академия Украины

Аккредитация бакалавров

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня у Національній металургійній академії України пройшла успішно.


Приложения