UA    RU    EN   
Имя пользователя
Пароль
Национальная Металлургическая академия Украины

СИСТЕМА

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НМетАУ

 Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НМетАУ базується на засадах Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», відповідає основним цілям і завданням Статуту та Концепції стратегічного розвитку НМетАУ, враховує спрямованість основних показників міжнародних і національних рейтингів університетів (Webometrics, ТОП-200 та ін.) та функціонує відповідно до Положення про Систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НМетАУ.

Система базується на принципах:

публічності, який полягає у всебічному висвітлені інформації щодо пропонованих програм, критеріїв відбору для них, кваліфікацій, кількісних та якісних характеристик викладацького складу, процедури навчання, оцінювання тощо  для усіх стейкхолдерів освітнього процесу;

академічної доброчесності, що передбачає дотримання усіма учасниками освітнього процесу норм академічної етики, корпоративних правил та ціннісних орієнтирів, зазначених, зокрема, у Кодексі академічної доброчесності НМетАУ;

-  конкурентності, що реалізується шляхом оцінювання потенціалу та рівня роботи факультетів, інститутів та кафедр НМетАУ з метою стимулювання структурних підрозділів до підвищення якості роботи;

адаптивності, що передбачає можливість динамічних і своєчасних змін навчальних програм, методик і технологій навчання відповідно до світових тенденцій розвитку освіти і науки, а також потреб сучасного ринку праці;

інтегрованості, що передбачає органічне поєднання в освітньому процесі освітньої та наукової складових, а також урахування міждисциплінарних зв’язків у змісті та структурі навчальних програм.

Політика НМетАУ щодо забезпечення якості реалізується шляхом здійснення відповідних заходів та широкого спектру внутрішніх процедур на усіх рівнях академії, а саме:

 facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Информация

Совет по обеспечению качества образовательной деятельности и подготовки специалистов

Отдел качества образовательной деятельности

Общеакадемическая база выборочных дисциплин