Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Саввін Олександр Віталійович photo

Саввін Олександр Віталійович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: A_savvin@email.ua

Телефон : (+38067) 887-68-96

Кімната : М 810-1

У 1992 році закінчив з відзнакою ДМетІ за фахом "автоматизація прокатного виробництва". У 1995 році закінчив аспірантуру. Кандидатську дисертацію захистив в 1997 р під керівництвом проф. В.П. Бобилєва за спеціальністю "Технічні засоби захисту навколишнього середовища". З 2003 року доцент кафедри інженерної екології та охорони праці НМетАУ. Співавтор патенту України, більше 40 наукових статей і методичних розробок. Керує процесом впровадження в навчальний процес дистанційних методів навчання. Фахівець у галузі графічних і математичних програм: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Page Maker, Corel DRAW, QuarkXPress, MathCAD.

  Google Scholar

 Навчальні дисципліни, що викладаються в НМетАУ:

  1. Метеорологія і кліматологія.
  2. Моделювання та прогнозування стану довкілля.
  3. Системний аналіз якості навколишнього середовища.
  4. Геоінформаційні системи в екології.
  5. Картографiчнi методи в екологiї.


Напрямок наукових праць:
Утилізація відходів металургійного виробництва.Основні наукові праці:

1 . Bobylev V., Savvin A., Zragevsky A. Working out an ecologically clean metallurgical ladles monolithic pouring refractory lining drying technology // Stahl und eisen. - 1996. - October (Special). - P. 37-40.
 
2. Бобилєв В.П., Саввін А.В. Пристрій для змішування та гранулювання сипучих матеріалів. Патент UA 20429 А Украины. Опубликован 15.07.1997. Бюл. №1.
 
3. Бобылев В.П., Саввін О.В.,  Турищев В.B., Гордиенко О.В. Теоретические основы повышения эколого-технологической эффективности гранулирования  и упрочнения окатышей // Теория и практика металлургии .   – 2007. № 4 – 5.  С. 39-43.
 
4. Белоножко М.В., Саввін О.В., Белоножко К.М. Принятие решений о соответствии результатов измерений действующим нормам // Збірник статей    V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика вирішення екологічних проблем в металургійній та гірничо-видобувній промисловості». – Дніпропетровськ: вид. «Типографія Україна», 2011. – С. 166-171.
 
5. Бобилєв В.П., Саввін О.В., Матухно О.В., Познякова Д.В. Математичне моделювання екологічних задач з обмеженням // Системні технології. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2015. – №1. С. 189-195.