Національна металургійна академія України

Основні наукові досягнення

Одержали широку популярність і визнання наукові розробки кафедри в наступних напрямках металургійної теплотехніки:

- теорія і розрахунок турбулентних струменів і факелів, що витікають з пальників й форсунок у робочий простір печей (Й.Д.Семикін, С.І.Авєрін, Ю.Я.Абраменков);

- розрахунок променистого теплообміну в паливних печах (Й.Д.Семикін, Н.А.Захаріков, Ю.Й.Розенгарт, В.Д.Румянцев, М.П.Свинолобов, Ю.Ф.Горшков);

- аналітична теорія теплопровідності і методи розрахунку нагрівання тіл з урахуванням термічних напруг (Н.Ю.Тайц, Е.М.Гольдфарб, А.Г.Сабельніков);

- інженерна модель теплопровідності і засновані на ній методи розрахунку нагрівання тіл (Й.Д.Семикін, М.П.Свинолобов, Е.М.Гольдфарб);

- теплообмін між газами і твердими матеріалами в щільному шарі стосовно до печей, регенераторів і рекуператорів (Й.Д. Семикін, Е.М. Гольдфарб, Є.Й. Семикін, С.І. Авєрін, І.І. Радченко, В.Й. Губинський, І.І. Бойко, В.М. Ольшанський);

- теорія і технологія нагрівання і плавлення металу на основі розвитку методів теорії теплопровідності з урахуванням термічних напруг у металі (Н.Ю.Тайц, Е.М. Гольдфарб, В.М. Ольшанський, А.Г. Сабельніков);

- теорія, розрахунок і конструювання печей безокислювального та малоокислювального нагріву на підставі додатку і розвитку методів теорії масопереносу до процесів окислення і зневуглецювання сталі у печах (В.Й. Губинський, Н.Ю. Тайц, Ю.Й. Розенгарт, А.М. Минаєв, Ю.К. Литовченко, М.М. Волкова);

- аналітична теорія теплообміну твердих матеріалів з газами, що рухаються, і у нерухомому шарах та методи розрахунку шарового теплообміну стосовно до шахтних печей, регенераторів і рекуператорів - Е.М. Гольдфарб, Є.Й. Семикін, С.І. Авєрін, В.Д. Румянцев);

- теорія і технологія примусового швидкісного охолодження прокату в потоці прокатки, що вирішили проблему зменшення втрат металу від окислювання в прокатному виробництві (В.Й. Губинський, В.А. Дудука);

- теорія теплової роботи печей з керованим спалюванням палива і циркуляцією газів, оптимізація температурного режиму по мінімуму витрати палива (В.Й. Губинський, С.І. Авєрін, Л.Г. Панюхно);

- оптимальне керування паливними ресурсами в межах однієї печі, групи печей, металургійного виробництва в цілому (В.М. Ольшанський);

- теорія і технологія спрямованого твердіння литих металевих виробів і одержання орієнтованої структури шляхом керування режимом їх охолодження (М.Я. Пекарський, В.Д. Колєсник, В.Г. Циперухін).


Найбільш масштабні та оригінальні інженерні розробки кафедри, реалізовані у виді нових технологій і агрегатів на металургійних підприємствах України:

- пічний агрегат для безперервного ущільнення сталевої стружки на Дніпропетровському об'єднанні "Вторчермет" (Й.Д. Семикін, С.І. Авєрін, В.Д. Румянцев, В.І. Поляков);

- двокамерна піч для безокисного нагрівання малогабаритного сталевого скрапу перед пресуванням на Костянтинівському заводі "Вторчермет" (Й.Д. Семикін, С.І. Аверін, В.Д. Румянцев, В.І. Поляков);

- опалення мартенівських печей природним газом із самокарбюрацією його в регенеративному реформаторі на заводі ім. К.Лібкнехта (Й.Д.Семикін, Л.Г. Панюхно, М.П. Свинолобов, С.І. Авєрін, В.І. Томилко);

- методична піч із двостадійним спалюванням палива для безокисного нагрівання металу на ДМК ім. Дзержинського (Н.Ю. Тайц, Ю.Й. Розенгарт);

- пристрій для швидкісного охолодження катанки на дротових станах Криворізького меткомбінату з метою зменшення втрат металу від окислювання (В.Й. Губинський, Ю.Д. П'ятигорський);

- технологія малоокислювального нагрівання зливків у колодязях із захисним газом на блюмінгу-1 Криворізького меткомбінату (В.Й.Губинський, Н.Ю.Тайц, А.М. Минаєв, В.І. Гупало, В.Є. Цуран);

- нагрівальні колодязі з хитним пальником на блюмінгу-2 Криворізького меткомбінату (В.Й. Губинський, А.Є. Дуганцев, А.М. Чернецький, В.П.Галех, В.І. Гупало);

- нагрівальні колодязі з керованим факелом на блюмінгу-1 Криворізького меткомбінату (С.І.Авєрін, Л.Г.Панюхно);

- технологія нагрівання доменного дуття на металургійних підприємствах України, що забезпечила підвищення стійкості повітронагрівачів, температури нагрівання дуття, зменшення шкідливих викидів в атмосферу (Л.П. Грес, Е.М. Гольдфарб, Ю.М. Флейшман);

- новий спосіб інтенсифікації нижнього опалення широких методичних печей на листопрокатних станах комбінату ім. Ілліча в Маріуполі та Алчевського меткомбінату (В.М. Ольшанський, С.Л. Сурядна, А.І. Мартиненко);

- піч для швидкісного струйно-факельного нагріву металу на заводі ім. Комінтерна в Дніпропетровську (В.М.Ольшанський, В.І.Гупало, А.В.Комаров, С.Л.Сурядна);

- нові ефективні конструкції металевих рекуператорів на Нікопольському Південнотрубному заводі, Донецькому та Єнакіївському металургійних заводах (І.І. Бойко, Л.В. Пора-Леонович, І.К. Пашин, С.Л. Сурядна);

- конструкції пічних роликів підвищеної стійкості для термічних і нагрівальних печей Алчевського меткомбінату і комбінату "Запоріжсталь" (Ю.С. Борбоц, В.І. Кравченко, В.Н. Аверьянов, С.М. Тетерядченко, С.П. Монахов);

- нагрівальний колодязь з кульковими регенераторами на блюмінгу-1 ВАТ "Криворіжсталь" (В.Й. Губинський, О.О. Єрьомін);

- технологія термозміцнення арматурного прокату з мінімальними витратами електроенергії і води в умовах ВАТ "Криворіжсталь" (В.Й. Губинський, А.О. Рибалов).На металургійних підприємствах Росії вперше освоєне нагрівання зливків з титанових сплавів перед прокаткою на Верхнє-Салдинському металообробному заводі (В.М. Ольшанський, Г.З. Малкін); пущені пристрої для швидкісного охолодження прокату на заводі "Іжсталь" і Челябінському меткомбинаті (В.Й. Губинський, Ю.Д. П
'ятигорський, В.А. Дудука); впроваджені ресурсозберігаючі технології полум'яно-індукційного нагрівання і низькотемпературної прокатки металу на дрібносортному стані заводу "Іжсталь" (В.Й. Губинський, В.Л. Бровкін, Ю.В. Куян).Вгору: Історія кафедри