Національна металургійна академія України

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Технологія машинобудування» зі спеціальністі 131 «Прикладна механіка»

Приступила до роботи експертна комісія для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технологія машинобудування» зі спеціальністі 131 «Прикладна механіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Експертна комісія, призначена наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2019 р. № 49 л.

Склад експертної комісіїЖигуц Юрій Юрійович - завідувач кафедри технології

машинобудування ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор технічних наук, професор; Криворучко Дмитро Володимирович - завідувач кафедри провідний науковий співробітник кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету, доктор технічних наук, доцент.

Інформаційні повідомлення


Кафедра технології машинобудування