Український державний університет науки і технологій
Інститут промислових і бізнес технологій

Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів

Дейнеко Леонід Миколайович photo

Завідувач кафедри: Дейнеко Леонід Миколайович

Контакти:

Адреса пр.Гагаріна,4, Дніпропетровськ, Україна, 49600

E-mail: leonid_deyneko@i.ua

Телефон: (+38 056) 746-24-53; 3748-052Кафедра термічної обробки металів була створена в 1931 р. як профілююча для підготовки інженерів-металургів за спеціальністю "Металознавство та термічна обробка металів".

Становлення та развиток кафедри пов'язані з іменами видатних українських вчених зі світовими іменами: академіков В.Н.Свєчнікова, В.Н.Гріднєва, К.Ф.Стародубова та ін.

За минулі роки кафедра підготувала понад 4600 інженерів-термістів, 6 докторів технічних наук, понад 100 кандидатів технічних наук, які успішно працюють на металургійних заводах, у НДІ, вузах I-IV ступеня акредитації, на багатьох підприємствах і в організаціях України, стран СНД, у країнах далекого зарубіжжя (США, Германії, Канаді, Франції, Італії, Ізраїлі та ін.).

На цей час кафедра готує:

-- бакалаврів в галузі знань 13 - "Механічна інженерія" за спеціальністю "Матеріалознавство" (код 6.132), а також магистрів за спеціальністю "Термічна обробка металів" (код  8.132);

--форми навчання: денна та заочна;

-- докторів і кандидатів технічних наук у докторантурі та аспірантурі (стаціонарній та заочній) за спеціальністю 051601 - "Металознавство та термічна обробка металів", у тому числі за двобічною формою навчання у провідних вузах далекого зарубіжжя.

У процесі навчання в академії студенти-термісти постійно приймають участь у конкурсах різних рівнів на кращу студентську наукову роботу та завжди видобувають призові місця, дипломи, премії. Це обумовлено у значній мірі тим, що на кафедрі проводять науково-дослідні роботи за різними напрямами, до виконання яких залучаються і студенти.

Кафедра має у своєму розпорядженні предметну аудиторію, оснащену сучасними технічними засобами навчання, комп'ютерний клас, лабораторії термічної обробки, світової та електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, випробувань металевих сплавів і матеріалів (свідоцтво про атестацію N ПЧ-140/2005 від 10.11.05).

 

социального, FB, facebook значок