Національна металургійна академія України

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Економіка та управління підприємством" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 23 січня по 25 січня 2019 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

  • голова комісії: Кудріна Ольга Юріївна, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор економічних наук, професор;
  • член комісії: Сагайдак Михайло Петрович, професор кафедри економіки та підприємництва Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук;

провели на кафедрі економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня Національної металургійної академії України первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Економіка та управління підприємством зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновки експертної комісії надаються - висновок


Зображення

image kkr.jpg

image za_rabotoi--.jpg

image kollektiv_s_ekspertom.jpg


Додатки

visnovok.pdf (visnovok.pdf 19680 kb)

vyvod.pdf (vyvod.pdf 19680 kb)Вгору: АКРЕДИТАЦІЯ