Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Нам 10 років!

ДО ЮВІЛЕЮ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ (2001-2011р.р.)

У цьому році кафедрі інформаційних технологій і систем (ІТС) НМЕТАУ виповнилося 10 років. Кафедра ІТС була створена на підставі наказу ректора № 20-А від 16 лютого 2001 року. Згідно з наказом на новій  кафедрі передбачалося проводити підготовку фахівців з комп'ютерних наук за фахом «Інформаційні управляючі системи і технології». Завідувачем кафедри ІТС був призначений д.т.н., проф. О. І. Михальов.

Десять років – це і малий, і великий термін. Якщо порівнювати вік кафедри з віком Національної металургійної академії України, який дорівнює понад 100 років, то кафедра ІТС – ще зовсім юна, можна сказати середнього шкільного віку. Але якщо подивитись на події, що мали місце за цей час, на досягнення колективу кафедри, то це – не абиякий проміжок нашого спільного життя зі своїми перемогами і невдачами. У ювілей, як правило, хочеться оглянутися назад і зрозуміти, що зроблено за минулі роки. Адже без минулого не буває й майбутнього.  Тому ми бажаємо поділитися своїми досягненнями та успіхами в вихованні фахівців з комп’ютерних наук та в науковій праці.

У перший рік  до складу кафедри входило 12 чоловік.  Усі співробітники  з великим ентузіазмом узялися за роботу - необхідно було вирішити з нуля масу організаційної роботи: підготувати нові дисципліни, розробити навчально-методичну базу, обладнати комп'ютерні класи зі спеціальним програмним забезпеченням, забезпечити проходження виробничої практики студентів за фахом. Незважаючи на труднощі процесу становлення, викладачі кафедри продовжували проводити науково-дослідні роботи, брати участь в організації єдиної комп'ютерної мережі академії та підключенні кафедр до Інтернет.

Згодом, через три роки існування кафедри ІТС в 2004 році ректор академії Величко О. Г. підписав наказ про проведення робіт з відкриття нової спеціальності «Інформаційні технології проектування». Колективом кафедри була розроблена нова «Концепція підготовки фахівців» й узгоджена управлінням науки й освіти Дніпропетровської обласної держадміністрації, розроблені й затверджені ОКХ, ОПП,  навчальні плани фахівців і магістрів, підготовлена справа для ліцензування спеціальності. Ця робота увінчалася успіхом, і у 2005 року в академії був проведений перший набір за фахом «Інформаційні технології проектування». За роки існування кафедри було випущено понад 400 фахівців, що успішно працють в різних галузях науки і техніки. Роботи було багато, було потрібно збільшувати кадровий склад кафедри. Завідувачем кафедри О. І. Михальовим було ухвалено рішення щодо підготовки кадрів із кращих студентів - випускників кафедри. Так, до складу кафедри ввійшли колишні випускники кафедри: доц. Новікова К. Ю., асистенти Демченко Д. А., Водолазський Ю. О., Кавац О. О., Стовпченко І. В., Калиберда Ю. О

Колектив кафедри приймає активну участь у науковому житті академії. В НМетАУ функціонує спеціалізована рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.05.02  під головуванням проф. Михальова О.І., вчений секретар ради - доцент кафедри ІТС Дерев’янко О.І..яка  була затверджена у червні 2005 р. ВАК України. На базі кафедри ІТС успішно працює регіональний науковий семінар Придніпровського Наукового Центру НАН України «Сучасні проблеми управління та моделювання складних систем». Всі роботи, що заплановані до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 08.084.01, обов'язково проходять апробацію на засіданнях наукового семінару.

Наукова школа з математичного моделювання «Системні технології в металургії» , яку створив і очолює професор, д.т.н. Михальов О.І.,   базується на фахівцях кафедри ІТС. Результати роботи аспірантів та здобувачів кафедри демонструють успішність наукової школи. За період існування кафедри ІТС захистили кандидатські дисертації викладачі - колишні аспіранти і асистенти кафедри, а тепер – доценти: Лиса Н.В., Помулєв В.В., Гуда А.І., Михайловська Т.В., Новікова К.Ю, Дмітрієва І.С. У 2009 році, була захищена  докторська дисертація проф. кафедри Гнатушенком В.В. Слід зазначити, що результати наукової роботи викладачів і студентів  кафедри ІТС постійно впроваджується у навчальний процес. Фахівцями кафедри виконується декілька фундаментальних науково-дослідних робіт, щорічно діє студенська науково конференція «Молода академія».

На кафедрі ІТС працюють п’ять докторів наук, що в змозі здійснювати кваліфіковане керівництво магістрантами та здобувачами наукових ступенів: проф. Михальов О.І., проф. Корсун В.І., проф. Когут П.І., проф. Стеблянко П.О., проф. Гнатушенко В.В. Кафедра має достатній досвід щодо впровадження нових технологій. Проф. Михальов О.І. є головою секції «Інформаційні ресурси навчання» навчально-методичної ради академії, а ст. викладачі кафедри ІТС Лисий Д.А. та Безуб В.М. – членами тієї ж ради. У звітний період секцією запропоновано та проведено через затвердження НМР нову “Концепцію інформатизації академії”.

Співробітники кафедри приймають активну участь у житті НметАУ: завідувач кафедри ІТС, проф. Михальов О.І. - науковий керівник Центру Інформаційних Технологій НМетАУ, доц. Гуда А.І. -  адміністратор мережі Internet НМетАУ, ст. викл. Лисий Д.А. -  адміністратор сайту НМетАУ, ст. викл. Безуб В.М. - адміністратор комп’ютерної локальної мережі, координатор розробки та впровадження дистанційного навчання, доц. Помулєв В.В. - координатор щодо питань авторських прав та організації баз даних, асист. Биковець В.В. - адміністратор щодо питань локалізації та легалізації ПЗ. Вони несуть обов’язки щодо організації та супроводження роботи мережі Internet НметАУ, був розроблений інформаційний шаблон для усіх кафедр академії. У наступний період планується провести четверту модифікацію структури та змісту сайту академії.

Таким чином, за 10 років, що минули, проведена велика робота по становленню кафедри. Втішно, що за цей відносно невеликий перід часу 8 співробітників кафедри захистили кандидатські і одну докторську дисертацію, 7 викладачів кафедри визнані гідними вченого звання доценту. Але ще більше хочеться зробити. У зв'язку з цим хочеться побажати «собі» у даний момент самого головного – наукових вдач, гарних студентів, а також усього необхідного для можливості виростити нове покоління справжніх фахівців в області інформаційних технологій.

О.І. Михальов, Н.Л.Дорош, Т.М. ФененкоВгору: Новини кафедри