UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Факультет економіки і менеджменту

Ковальчук Костянтин Федорович photo

Декан: Ковальчук Костянтин Федорович

Контакти:

Адреса 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна,4, Національна Металургійна академія України, факультет економіки та менеджменту

E-mail: fuzzyconst@gmail.com

Телефон: +38(0562)746-17-90Сучасні напрями підготовки фахівців (спеціальності й спеціалізації):

- економіка підприємства (акредитація IV рівня); - менеджмент організацій (акредитація IV рівня );- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (акредитація IV рівня);- фінанси (акредитація IV рівня);- облік і аудит (акредитація IV рівня);

- управління проектами (ліцензування IV рівня);

- адміністративний менеджмент (ліцензування IV рівня).


Історія факульету економіки і менеджменту:

1935 р. Створення у Дніпропетровському металургійному Інституті інженерно-економічного факультету у складі кафедр економіки промисловості, організації і планування виробництва та політичної економіки.

1938 р. Перший випуск інженерів-економістів.

1941-1943 р. Робота колективу факультету в евакуації на базі Магнітогорського та Новокузнецького металургійних інститутів.

1944 р. Поновлена робота Інженерно-економічного факультету у Дніпропетровському металургійному Інституті після визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

1946 р. Початок виконання науково-дослідних робіт за замовленнями підприємств та Міністерства чорної металургії.

1948 р. Видання першого підручника з управління - "Організація виробництва",автор - Е. С.Глікман.

1953 р. Створено навчально-методичний кабінет кафедри політичної економії.

1954 р. Утворення науково-дослідного сектора кафедр факультету.

1955 р. Відкриття аспірантури з економіки, організації і планування.

1960 р. Видання першого підручника з економіки "Аналіз господарської діяльності металургійного заводу", автор - Б.С.Шарапан.

1963 р. Перше узагальнення результатів науково-дослідних робіт у вигляді монографій.

2000 р. Заснування кафедри "Фінансів", "Обліку та аудиту".

2002 р. Пройшла акредитація спеціалістів за спеціальностями "Облік і аудит" та "Фінанси".

2002 р. Святкування 90-то річчя викладання політичної економії у НМетАУ.

2003 р. Заснування кафедри "Управління проектами". Ліцензування магістерської програми за спеціальністю "Управління проектами".

2004 р. На базі кафедри економічної інформатики створене новий факультет "Економічної кібернетики, комп'ютерних систем і автоматизації".

Ліцензування магістерських програм за спеціальностями "Фінанси", "Облік і аудит", "Адміністративний менеджмент".

2005 р. Акредитація магістерської програми за спеціальностями "Фінанси", "Облік і аудит". Відкриття аспірантури за спеціальністю "Фінанси, грошовий обіг та кредит".Проведення Всеукраїнської науково-практичній конференції "Економіка і управління в промисловості", присвяченій 70-річчю заснування факультету економіки і менеджменту.

Сучасний склад:

Декан - проф., д.е.н. Константін Федорович Ковальчук,

тел.(056)374-83-84;

Заступники:

- доц.,PhD., к.т.н. Людмила Сергіївна Квасова,

тел.(056)374-80-29;

- ст. виклад. Олександр Вікторович Товкань,

тел.(056)374-80-30.

В НМетАУ представлени основні наукові школи різних галузей науки, в тому числі Дніпропетровська наукова школа досліджень ефективності металургійного виробництва. Школа заснована в 1946 році, об'єднує кафедри економіки промисловості, менеджменту, фінансів, обліку та аудиту, політичної економії та управління проектами, які очолюють професори: Т.Г.Бень, С.Б.Довбня, Д.Є. Козенков, К.Ф.Ковальчук, В.П.Савчук, Г.О.Король, В.М.Тарасевич, В.В.Малий.

Напрямки досліджень школи кафедри економіки промисловості:

- науково-методичне обґрунтування еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів, основних виробничих фондів, використання виробничих потужностей у чорній металургії;

- методичне забезпечення економічного обґрунтування реконструкції, технічного переозброєння підприємств з метою підвищення техніко-економічного рівня металургійного виробництва;

- економічне обґрунтування напрямків поліпшення якості та вдосконалення ціноутворення на продукцію металургійної галузі;

- дослідження ринкового механізму в промисловості, проблем реструктуризації підприємств;

- розробка методичних положень щодо оцінки, аналізу і планування фінансово-економічного стану підприємств;

Інша інформація:

Видатні випускники факультету:

К.М.Ярцев, І.О.Медведев, Т.Г.Бень, О.І.Коцюба, Ю.П.Зайцева, Т.М.Четверик, Г.П.Тертус, М.І.Деркач, В.С.Оліфер, П.С.Семеняка, М.І.Бойко, Г.М.Михалевич, В.В.Юрченко, М.В.Лимар, Ю.М.Козаков, О.В.Дубилет, Ю.П.Шаров, А.П.Коренчук, В.М.Тарасевич, К.Ф.Ковальчук, М.О.Гордієнко, В.Т.Білоус, М.К.Міхно, В.А.Пономаренко, Г.Ф.Малашенко та ін.


Кафедри:

Кафедра обліку і аудиту

Кафедра фінансів

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління

Кафедра менеджменту

Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня

Кафедра філософії та політології


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація