Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет економіки і менеджменту

Божанова Олена Василівна photo

Декан: Божанова Олена Василівна

Контакти:

Адреса 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна,4, факультет економіки та менеджменту

E-mail: bozhanovaelena68@gmail.com

Телефон:Сучасні напрями підготовки фахівців (спеціальності й спеціалізації):

- економіка підприємства (акредитація IV рівня); - менеджмент організацій (акредитація IV рівня );- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (акредитація IV рівня);- фінанси (акредитація IV рівня);- облік і аудит (акредитація IV рівня);

- управління проектами (ліцензування IV рівня);

- адміністративний менеджмент (ліцензування IV рівня).


Історія факульету економіки і менеджменту:

1935 р. Створення у Дніпропетровському металургійному Інституті інженерно-економічного факультету у складі кафедр економіки промисловості, організації і планування виробництва та політичної економіки.

1938 р. Перший випуск інженерів-економістів.

1941-1943 р. Робота колективу факультету в евакуації на базі Магнітогорського та Новокузнецького металургійних інститутів.

1944 р. Поновлена робота Інженерно-економічного факультету у Дніпропетровському металургійному Інституті після визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

1946 р. Початок виконання науково-дослідних робіт за замовленнями підприємств та Міністерства чорної металургії.

1948 р. Видання першого підручника з управління - "Організація виробництва",автор - Е. С.Глікман.

1953 р. Створено навчально-методичний кабінет кафедри політичної економії.

1954 р. Утворення науково-дослідного сектора кафедр факультету.

1955 р. Відкриття аспірантури з економіки, організації і планування.

1960 р. Видання першого підручника з економіки "Аналіз господарської діяльності металургійного заводу", автор - Б.С.Шарапан.

1963 р. Перше узагальнення результатів науково-дослідних робіт у вигляді монографій.

2000 р. Заснування кафедри "Фінансів", "Обліку та аудиту".

2002 р. Пройшла акредитація спеціалістів за спеціальностями "Облік і аудит" та "Фінанси".

2002 р. Святкування 90-то річчя викладання політичної економії у НМетАУ.

2003 р. Заснування кафедри "Управління проектами". Ліцензування магістерської програми за спеціальністю "Управління проектами".

2004 р. На базі кафедри економічної інформатики створене новий факультет "Економічної кібернетики, комп'ютерних систем і автоматизації".

Ліцензування магістерських програм за спеціальностями "Фінанси", "Облік і аудит", "Адміністративний менеджмент".

2005 р. Акредитація магістерської програми за спеціальностями "Фінанси", "Облік і аудит". Відкриття аспірантури за спеціальністю "Фінанси, грошовий обіг та кредит".Проведення Всеукраїнської науково-практичній конференції "Економіка і управління в промисловості", присвяченій 70-річчю заснування факультету економіки і менеджменту.

Сучасний склад:

Декан - доц., к.е.н. Олена ВасилівнаБожанова ,

тел.(056)374-83-84;

Заступники:

- доц.,PhD., к.т.н. Ганна Юріївна Шпоротько

тел.(056)374-80-29;

- ст. виклад. Олександр Вікторович Товкань,

тел.(056)374-80-30.

В НМетАУ представлени основні наукові школи різних галузей науки, в тому числі Дніпропетровська наукова школа досліджень ефективності металургійного виробництва. Школа заснована в 1946 році, об'єднує кафедри економіки промисловості, менеджменту, фінансів, обліку та аудиту, політичної економії та управління проектами, які очолюють професори: Т.Г.Бень, С.Б.Довбня, Д.Є. Козенков, К.Ф.Ковальчук, В.П.Савчук, Г.О.Король, В.М.Тарасевич, В.В.Малий.

Напрямки досліджень школи кафедри економіки промисловості:

- науково-методичне обґрунтування еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів, основних виробничих фондів, використання виробничих потужностей у чорній металургії;

- методичне забезпечення економічного обґрунтування реконструкції, технічного переозброєння підприємств з метою підвищення техніко-економічного рівня металургійного виробництва;

- економічне обґрунтування напрямків поліпшення якості та вдосконалення ціноутворення на продукцію металургійної галузі;

- дослідження ринкового механізму в промисловості, проблем реструктуризації підприємств;

- розробка методичних положень щодо оцінки, аналізу і планування фінансово-економічного стану підприємств;

Інша інформація:

Видатні випускники факультету:

К.М.Ярцев, І.О.Медведев, Т.Г.Бень, О.І.Коцюба, Ю.П.Зайцева, Т.М.Четверик, Г.П.Тертус, М.І.Деркач, В.С.Оліфер, П.С.Семеняка, М.І.Бойко, Г.М.Михалевич, В.В.Юрченко, М.В.Лимар, Ю.М.Козаков, О.В.Дубилет, Ю.П.Шаров, А.П.Коренчук, В.М.Тарасевич, К.Ф.Ковальчук, М.О.Гордієнко, В.Т.Білоус, М.К.Міхно, В.А.Пономаренко, Г.Ф.Малашенко та ін.

 


Кафедри:

Кафедра управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра управління та адміністрування

Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня

Кафедра філософії та політології