UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Дерев'янко Ігор Володимирович photo

Дерев'янко Ігор Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: кафедральный

Телефон : +380563748364

Кімната : 5

ДЕРЕВ'ЯНКО Ігор Володимирович народився 18 вересня 1977 року, у м. Пологи, Запорізької області. Аспірант (1999 - 2002 рр.), асистент кафедри електрометалургії (з 2002 р.), заступник декана електрометалургійного факультету (з 2005 р.). Закінчив Державну металургійну академію (тепер НМетАУ) 1999 р. за фахом інженер-металург. Основні напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності: електротермія неорганічних матеріалів, зокрема дослідження процесів отримання та використання карбіду кремнію та використання вторинних матеріалів електротермічного виробництва при виплавці сталей та чувунів. Кількість наукових праць - 16 (у т.ч., 8 патентів України та Росії). Нагороджений дипломом першого ступеня на першому обласному конкурсі: "Молодий вчений Дніпропетровського регіону" (2003 р.). Лауреат 10-ої міжнародної виставки "Металл-ЭКСПО-2002", в складі авторського колективу, за технологічні розробки, нагороджений срібною медаллю та дипломом третього ступеня (2004 р., м. Москва).

Основні наукові публікації у наукометричних базах даних

Google Scolar

1. Derevyanko I. V. Mathematical Modeling of Heat Power Processes of Silicon Carbide Production in Acheson Furnace / I. V. Derevyanko, A. V. Zhadanos // Metallurgical and Mining Industry, 2010, Vol. 2, No. 5 – p.p. 330-335. 

2. Derevyanko I.V. Researching of thermophysical processes in Acheson furnace for the production of silicon carbide / I.V. Derevyanko, A.V. Zhadanos // Proceeding of The Fourteenth international ferroalloys congress INFACON XIV «Energy efficiency and environmental friendliness are the future of the global Ferroalloy industry», Ukraine, Kiev, May 31-June 4, 2015 - ISBN 978-617-696-339-4, KIEV, 2015 – Vol 2. pp 555-560.

3. Дерев'янко І.В. Оцінка техногенного родовища електротермічного виробництва карбіду кремнію з метою вилучення металургійного SiC і графіту / И.В. Дерев'янко, О.В. Жаданос // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Першого науково- практичного семінару (10–14 листопада 2014 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2014. – с. 150-154.

4. Деревянко И.В. Исследование механизма перераспределения примесных оксидов в процессе получения карбида кремния / И.В. Деревянко, О.И. Поляков, А.В. Жаданос // Сб. статей по материалам ІІ-ой Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 17-21 декабря 2012, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 88-91.

5. Жаданос А.В. Исследование теплоэнергетических процессов производства карбида кремния в печи сопротивления на основе математического моделирования / А.В. Жаданос, И.В. Деревянко // Сб. статей по материалам ІІ-ой Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 17-21 декабря 2012, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 92-94.

6. Куцин В.С. Математическая оценка эмиссии диоксида углерода при производстве марганцевых ферросплавов / В.С. Куцин, А.В. Жаданос, И.В. Деревянко // Сб. статей по материалам ІІІ-ей Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 17-21 декабря 2013 г., Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 34-36.

7. Жаданос А.В. Ситуационная модель технологических операций на участке внепечной обработки стали / А.В. Жаданос, И.В. Деревянко, О.Н. Кукушкин // Сб. статей по материалам IV-ой Международной интерактивной научно-практической конференции “Инновации в материаловедении и металлургии”, 16-19 декабря 2014 г., Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург – С. 32-35.

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтов

Історія кафедри

Випускники кафедри

Досягнення колективу

Наукова діяльність

Працевлаштування випускників

Наукова школа "Електрометалургія"

Акредитація освітніх програм

Відомості щодо викладачів кафедри електрометалургії, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Силабуси

Освітнi програми

Тематика випускних кваліфікаційних робіт студентів

Дистанційне навчання

Завідувачи кафедрою (історія)

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення