UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Правила користування

Правила  користування  бібліотекою  Національної  металургійної  академії  УкраїниПравила користування бібліотекою академії розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради від 27 січня 1995 року, "Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №155 від 30.04.98 р. та "Положення про бібліотеку НМетАУ" від 4.11.2004 р., затвердженого Ректором академії.
Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії.

Сторонні  академії  читачі  обслуговуються  лише  в  читальних  залах

Для домашнього користування не видається література з фондів читальних залів, рідкісні та цінні видання, енциклопедії, поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту та видання на електронних носіях, а також дисертації та автореферати дисертацій, звіти науково-дослідних робіт, реферативні журнали, газети.
Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
При відвідуванні бібліотеки подача читацького квитка обов'язкова.

І.  Порядок  користування  бібліотечним  фондом


1.     Порядок користування фондом абонементу науково-технічної літератури:


1.1. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу, науковим працівникам, студентам строком на 1 місяць у кількості не більше 10 примірників. Строк користування літературою підвищеного попиту - до 10 днів за узгодженням з працівниками абонементу.
1.2. На протязі дня можливо замовлення до 5 примірників
1.3. Видання з книгосховища читач отримує протягом години.
1.4. Замовлена читачами література зберігається 3 дні.
1.5. Для продовження строку користування виданням читач повинен перереєструвати його на абонементі.
 

2.     Порядок користування фондом абонементу навчальної літератури:


    Навчальна література видається на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
    Студенти зобов'язані повернути в бібліотеку всі навчальні посібники не пізніше 1 червня поточного року.
    Для продовження строку користування виданням читач повинен перереєструвати його на абонементі.

3.     Порядок користування фондом читального залу:


3.1. Для замовлення видань читач повинен перевірити їх наявність в читацьких каталогах бібліотеки і заповнити на кожну книгу з книгосховища листок замовлення.
3.2. Одноразово можна замовити не більше 10 книг, 20 періодичних видань. Видання з книгосховища читач отримує протягом 30-40 хвилин. Замовлена читачами література зберігається 1 день.
3.3. Виносити літературу з читального залу заборонено.

4.    Порядок користування фондом абонементу художньої літератури:

Читач абонементу може одержати додому не більше 3 видань терміном до 30 днів.

II.  Порядок  запису  до  бібліотеки1. Реєстрація студентів на абонементі навчальної літератури здійснюється при наявності фотокартки розміром 3х4 та студентського квитка. Викладачі, аспіранти та інші співробітники академії проходять реєстрацію на абонементі науково-технічної літератури при наявності фотокартки розміром 3х4, посвідчення співробітника, дійсного в поточному році.
2. На підставі поданих документів читачеві видається читацький квиток на право користування бібліотекою і заповнюється читацький формуляр.
3. Читацький квіток дійсний на протязі року.
4. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши його вартість) протягом місяця після заяви про його втрату.
Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

III. Обов'язки читача1. Читач повинен щорічно з 1 по 31 січня пройти перереєстрацію на абонементі навчальної літератури (для студентів), на абонементі науково-технічної літератури (аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії). При перереєстрації читачі повинні подати для обліку всю літературу, яку вони мають.
Читачі, які не пройшли перереєстрацію, бібліотекою обслуговуватися не будуть.
2. При отриманні літератури читач повинен ретельно її передивитись. При виявленні дефектів повідомити про них бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
3. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
4. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
5. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни - відшкодувати їх комерційну вартість.
6. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
7. Читачі, що закінчили академію, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
8. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших відділах бібліотеки.
9. Забороняється:
9.1. передавати читацький квиток іншій особі або користуватись чужим квитком, самостійно робити у ньому помітки, виправлення,
9.2. порушувати норми суспільної поведінки: ображати співробітників при виконанні службових обов'язків, палити у приміщеннях, відвідувати бібліотеку у нетверезому стані. Особи, які не дотримуються правил санітарії та особистої гігієни, в бібліотеку не допускаються.
За порушення цих правил читач може бути позбавлений права користуватись бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.
 facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Інформація

Співробітники

Новини

Правила користування

Історія

Відділи бібліотеки